· 

Groen licht voor nieuwe brandweerkazerne aan de Willem Dreeslaan

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht geeft groen licht aan de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de Willem Dreeslaan. Het is van groot belang dat Papendrecht een eigen brandweerkazerne heeft, want dat betekent voor de inwoners brandzorg zo dicht mogelijk bij huis. De hoge kraanwagen, die ook in de naburige gemeenten kan worden ingezet, komt ook in de Papendrechtse kazerne te staan. Het raadsvoorstel is leidend, de kosten van 5,5 miljoen euro worden betaald door de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid. Goed nieuws dus voor Papendrecht!

20191114 RAAD RV krediet brandweerkazern
Adobe Acrobat document 975.9 KB

Nieuwsbericht van 14 december 2018

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 13 december jl. heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht hierover vragen gesteld. Het antwoord van de burgemeester luidde dat deze kostenoverschrijding voor rekening van de Veiligheidsregio zal komen. De gemeente Papendrecht betaalt hieraan, als deelnemer aan de Veiligheidsregio, weliswaar per saldo een klein bedrag mee, maar het betekent niet dat de gemeente voor de totale kostenoverschrijding op zal draaien. Hieronder leest u de tekst zoals opgenomen in de Notulen.

Tekst uit de Notulen van de Gemeenteraadsvergadering

 

De heer LAMMERS heeft in een artikel in het AD gelezen dat de kosten voor de brandweerkazerne hoger uitvallen dan gepland. Hij vraagt of de portefeuillehouder hier een toelichting op kan geven.

 

Portefeuillehouder MOERKERKE is blij dat men heeft kunnen constateren dat het gehele AB unaniem akkoord is met het voorstel voor de nieuwe brandweerkazerne. In verband met de overschrijding van het budget merkt hij op dat dit was geraamd met prijzen van 2014-2015. Inmiddels zijn deze prijzen behoorlijk gestegen en zijn dus ook de kosten hoger geworden. Ook het aantal deuren is een belangrijke reden voor de verhoging van de kosten. De huidige kazerne heeft 10 deuren en het voorstel van de Veiligheidsregio (VR) was om terug te gaan naar 5 deuren. Na berekeningen van het aantal auto’s en de functie in de regio is gebleken dat dit te weinig zou zijn en heeft men besloten voor 7 deuren. De verhoging van het prijspijl en de meerkosten vanwege het aantal deuren zijn de belangrijkste redenen voor de kostenverhoging. Hij merkt op dat de kosten voor de brandweerkazerne voor rekening van de Veiligheidsregio komen. Uiteraard draagt de gemeente Papendrecht, volgens de kosten verdeel systematiek, een klein deel van dat bedrag in de vorm van kapitaallasten bij. Verder is hij uitermate blij dat men na de ambulancepost en de politiekazerne ook de brandweerkazerne in een nieuw jasje kan steken.