· 

Doel in zicht: maximaal 80 km/uur op de ringwegen rondom Papendrecht

We zijn al jaren bezig met het terugdringen van fijnstof-emissies op de snelwegen rondom Papendrecht en er komt schot in. De gemeente Dordrecht heeft recent gepleit voor 80 km/uur op de N3. Op de A15 zou 80 km/uur ter hoogte van Papendrecht ook kunnen volstaan als maximum snelheid.

 

17 februari 2016
Onafhankelijk Papendrecht brengt kritiek uit op de onverschillige houding van de overheid en herhaalt de noodzaak van reductie van fijnstof emissies, die bereikt kunnen worden door maximaal 80 km per uur op de snelwegen rondom Papendrecht toe te staan.

 

23 mei 2015
Onafhankelijk Papendrecht houdt een pleidooi voor een maximum snelheid op de ringwegen rondom Papendrecht van 80 km per uur om (ultra-) fijnstof emissies die schadelijk zijn voor de volksgezondheid terug te dringen.

Lees er meer over in ons Verkiezingsprogramma.

Onder het motto 'Samen voor een gezonde lucht' hebben zo'n 40 mensen zaterdag 23 mei actie gevoerd voor een 80 kilometer zone rond de Drechtsteden.


De actie van Milieudefensie Drechtsteden wil mensen bewust maken van het gevaar van (ultra) fijnstof voor de gezondheid van de inwoners van deze regio. Een onzichtbare ramp vormen deze ultrafijne deeltjes, kleiner dan 0,1 micrometer, die zich door het hele lichaam verspreiden. Dit verhoogt bij omwonenden het risico op hart- en longziekten en kanker en zorgt ervoor dat Nederlanders gemiddeld drie jaar korter leven en de laatste jaren van hun leven behoorlijk ziek kunnen zijn.

 

,,De gezondheidsrisico's zijn het grootst langs snelwegen en drukke wegen. In de dichtbebouwde Drechtsteden voldoen we op papier wel aan de Europese fijnstof-norm, maar het gaat ons om gezonde lucht voor de bewoners en niet om de norm waarin ultrafijnstof niet wordt meegerekend" zegt Willy Verbakel, voorzitter van Milieudefensie Drechtsteden.

 

80 km-zone. Het uiteindelijke doel van Milieudefensie is om op de Drechtse Ring (N3, A15, A16) een 80 km-zone te bereiken. Het beperken van de snelheid op de doorgaande wegen vermindert de schadelijke uitstoot. Daarnaast bepleit Milieudefensie ook andere maatregelen voor gezonde lucht.


Ruud Lammers maakt zich al sinds jaren zorgen over de hoeveelheid fijnstof die over de inwoners van Papendrecht en de Drechtsteden dagelijks wordt uitgestort en hij heeft hierover regelmatig vragen aan het College van B&W gesteld.

De Groene Amsterdammer 03 oktober 2019
De Groene Amsterdammer 03 oktober 2019