· 

Papendrecht in top-20 gemeenten met vuile lucht

Stagnatie na 5 jaar daling van aantal blootgestelden

De afgelopen jaren is de lucht schoner geworden. Nederland voldoet voor een groot deel aan de Europese normen voor fijnstof en voor stikstofdioxide. De daling die tussen 2010 en 2015 is ingezet, lijkt tussen 2015 en 2017 echter te stagneren. De prognose (zie ook de grafiek links) is dat de daling tot 2020 en 2030 wel gaat doorzetten. Punt van aandacht is echter wel dat de daling in de prognoses harder gaat dat de actuele cijfers laten zien. Het halen van de normen is echter maar een kant van het verhaal rondom luchtkwaliteit. Belangrijk is ook wat de effecten van de luchtkwaliteit zijn op de gezondheid. Voor fijnstof is er geen drempelwaarde waaronder geen gezondheidsschade wordt aangericht. Het is daarom belangrijk ook naar de blootstelling te kijken, ook al blijft de emissie onder de EU-normen.

 

Analyse: CE Delft CROW-KpVV

Top-20 gemeenten met vuile lucht
Papendrecht bij 20 vuilste lucht gemeent
Adobe Acrobat document 224.8 KB