· 

De uitvoering van beleid kan zoveel beter (deel 2)

De inbreng van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht richt zich dit maal op de uitvoering van beleid die beter kan én moet. We geven een aantal voorbeelden. Naar de opvatting van onze fractie gaat het bij de uitvoering van plannen vaak mis. De uitvoering van plannen is de zwakke stee in ons beleid. Aan plannen, nota’s en overleggen is geen gebrek. Maar er is wel gebrek aan een goede uitvoering en implementatie van de plannen.