· 

Sloopwerkzaamheden Nedstaalterrein conform regelgeving asbestsanering

Recent hebben er sloopwerkzaamheden plaatsgevonden ter plaatse van het Nedstaalterrein aan de Rapenburg 1 te Alblasserdam.

 

Voorafgaand aan deze werkzaamheden is een melding gedaan bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Er is geen sprake van een vergunningplicht voor dergelijke werkzaamheden. Voorafgaand aan de melding is een asbestinventarisatierapport opgesteld. Dit rapport maakt deel uit van de melding.

 

Alle asbesthoudende toepassingen zijn voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden door daartoe deskundige partijen verwijderd (asbestsanering). Na het verwijderen van de toepassing heeft een onafhankelijk laboratorium de asbestsanering vrijgegeven.

 

Na de asbestsanering zijn de sloopwerkzaamheden uitgevoerd. De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft toezicht gehouden op zowel de asbestsanering als de sloopwerkzaamheden.

 

(Bron: e-mail gemeente Alblasserdam d.d. 4 september 2019)

Achterliggende informatie, over onze inzet voor een schonere productie met minder vervuiling.