· 

Totale kosten ambtelijk apparaat Papendrecht 15% hoger dan gemiddeld

Tijdens de commissie ABZ van maandag 24 juni 2019 kwam de Doorlichting ambtelijk apparaat aan de orde. In het Berenschot rapport werd gemeld dat de overhead apparaatskosten een afwijking van +20% te zien geeft (in zijn geheel) waarbij de categoriën Financiën en Control (+45%), Personeel en Organisatie (+73%), Bestuurszaken en bestuursondersteuning (+96%), Communicatie (+65%) en Inkoop (+103%) de uitschieters zijn. Samenvattend: de totale kosten per inwoner zijn 15% hoger dan gemiddeld. Dit komt met name door de kosten van het primaire proces.

 

De overheadkosten per inwoner zijn gemiddeld (+7%). Afgezet tegen het aantal fte’s dat zij moeten bedienen, zijn de overheadkosten echter relatief hoog (+20%). Deze overheadkosten bestaan voor 42% uit uitbestedingskosten. Deze kosten lijken relatief hoog. Daarnaast zien we dat er op veel taken sprake is van zowel uitbestedingskosten alsook eigen formatie. De bespaarde loonkosten, door de hoge mate van uitbesteding, zijn daarom vaak gering. Aandachtspunten met hogere kosten zijn: Financiën en control, Personeel en organisatie, Bestuurszaken en bestuursondersteuning, Communicatie en Inkoop.

 

In het primaire proces zijn de kosten per inwoner 17% hoger dan gemiddeld. Hogere uitvoeringskosten (+20%, +€ 4,0 miljoen). De gemeente Papendrecht heeft meer taken belegd bij derden en zet daardoor 15,1 fte minder uitvoerende formatie in dan gemiddeld. De beleidsformatie is gemiddeld (-6%, -1,8 fte). Bij 8 van de 24 clusters is de beleidsformatie groter dan gemiddeld en bij 12 clusters kleiner dan gemiddeld. De formatie op regie/contractmanagement is kleiner dan gemiddeld (-46%, -2,3 fte). Bij 16 van de 24 clusters is de formatie relatief klein, gezien de hoge mate van uitbesteding binnen de gemeente. De kosten op vergunningverlening zijn gemiddeld (+4%, +€0,0 miljoen). Dit lijkt passend gezien de werklast. Aandachtspunten met hogere kosten zijn: Afval, Groen, Kunst, cultuur en oudheidkunde, Fysiek milieu en duurzaamheid.

Rapporten
B.6. 20190614 RIB Doorlichting en organi
Adobe Acrobat document 8.7 MB