· 

Benut leegstaand pand voormalige bibliotheek

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter,

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

 

Papendrecht

23 mei 2019

Onderwerp

Benutting pand voormalige bibliotheek

 

 

Geachte heer Moerkerke,

 

Sedert onze brief van 26 april 2017 is er een hele correspondentie ontstaan over de invulling van het nu alweer twee jaar leegstaande voormalige pand van de bibliotheek aan de Markt.

 

Recent volgde nog weer een aanbod aan de rijwielhandel Korteland om het pand voor € 700.000 te kopen, hetgeen niet tot een deal heeft geleid. Thans is de Gemeenteraad in afwachting van wat het College van B&W nu van plan is hieraan te gaan doen?

 

Derhalve stellen wij bij deze een zogenaamde artikel 40 Rvo vraag: wat is de stand van zaken?

 

Tegelijkertijd doen wij een voorstel om in de tussentijd de ruimte in het pand van de voormalige bibliotheek aan de Markt te benutten voor ons plan ‘Papendrecht voor kinderen’.

Natuurlijk is het logisch als er ook een plekje komt voor senioren om koffie te drinken en een krantje te lezen. Het Jeugd- en Jongerenwerk kan dit oppakken. Openstelling in elk geval op de woensdagmiddagen vanaf 12:00 uur en iedere dag aan het eind van de middag vanaf 14:30, zodat de schoolgaande jeugd er terecht kan tot pakweg 18:00 uur. Om te beginnen.

 

Het pand staat nu leeg. Het zou gekraakt kunnen worden. Het lijkt ons verstandiger er activiteiten te gaan organiseren, kinderen er te laten knutselen et cetera. Knutselwaren kunnen betrokken worden bijvoorbeeld van de winkels in het nabijgelegen WC de Meent.

In de bijlage bij deze brief treft u ons plan aan, hetgeen wij ook reeds hebben ingestuurd tezamen met ons persbericht van  17 mei 2019.

 

Het leven draait niet alleen maar om GELD. Ook cultuur mag zijn plekje hebben, toch?

 

Hoogachtend,

 

Fractie O.P.

Ruud Lammers.

 

Artikel in het Papendrechts Nieuwsblad

 

Artikelen gepubliceerd in het Papendrechts Nieuwsblad en de Klaroen op woensdag 22 mei 2019
Artikelen gepubliceerd in het Papendrechts Nieuwsblad en de Klaroen op woensdag 22 mei 2019
Plan Papendrecht voor Kinderen
Motie-OP Plan Papendrecht voor Kinderen.
Adobe Acrobat document 776.6 KB