· 

Vragen over transport met gevaarlijk chemisch afval

 

In opdracht van DuPont/Chemours verbranden van koolstoffilters houdende (zeer) zorgwekkende stoffen zoals GenX

 

Vragen aan het bevoegd gezag:

Tot ons kwam het bericht dat de gebruikte koolstoffilters die onder meer de giftige stof GenX afvangen bij DuPont/ Chemours worden vervoerd naar en vervolgens verbrand in België. Wij stellen u bij deze graag de volgende vragen – ex artikel 40 van het Reglement van Orde.

 

  • Waar in België worden bedoelde koolstoffilters verbrand?
  • Onder welke omstandigheden worden bedoelde filters verbrand? Graag nader motiveren.
  • Zijn de Belgische autoriteiten hiervan op de hoogte gesteld? Hebben de Belgische autoriteiten hiervoor toestemming verleend en waaruit zou dat blijken? Graag nader motiveren.
  • Worden de gifstoffen, zoals de (zeer) zorgwekkende stof GenX, bij het verbranden van bedoelde filters, op deze wijze geheel onschadelijk gemaakt voor mens, dier en milieu?
  • Wat gebeurt er met het residu dat verbrand is? Graag nader motiveren.
  • Hoe is de controle en het toezicht hierop precies geregeld? Graag nader motiveren.

Vijftien ton Italiaans GenX-afval van Chemours wordt ook in België verbrand. De omstreden partij GenX-afval die door Chemours in Dordrecht teruggenomen moet worden uit Italië vanwege het faillissement van haar afvalverwerker Miteni, wordt uiteindelijk in Antwerpen verbrand. Dat meldde een woordvoerder van het bedrijf.

  • Bij welk bedrijf wordt het afval (in Antwerpen) verbrand?
  • Wat vindt het College ervan dat het afval (o.a. GenX - (zeer) zorgwekkende stof - ZZS) niet wordt verwerkt op het terrein van de fabriek van DuPont / Chemours zelf?
  • Vindt het College het met andere woorden prima dat het afval wordt geëxporteerd naar het buitenland, eerst naar Italië en nu naar België? Gaarne uw stellingname motiveren. Wij danken u voor de beantwoording.
OP -brief-2 (reminder) inzake verbranden
Adobe Acrobat document 168.6 KB