· 

Waterschapsverkiezingen 20 maart: stem lokaal! AWPenLRR niet politiek, wel lokaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019: stem lokaal!

 

Stel u voor dat een kwart van de zetels van de Tweede Kamer, gemeenteraad of Provinciale Staten gereserveerd waren voor het bedrijfsleven en dat zij daardoor alle speelruimte kregen om hun eigen belangen te verdedigen en maar door te kunnen gaan met vervuilen en vergiftigen….. Wie zou hier niet stijl van achterover vallen? Toch is juist dit het ondemocratische verhaal binnen de waterschappen. En daardoor is de situatie zo dat de burger betaalt, maar het bedrijfsleven bepaalt. Dat vinden wij oneerlijk en onacceptabel. Als funderingen van de huizen van inwoners gaan scheuren door de lage stand van het grondwater, wie draait dan weer op voor die duizenden euro’s herstelkosten? Juist ja… de inwoner zelf. Dat is onrechtvaardig.

 

Lijst 2, de combinatielijst van twee lokaal gerichte partijen, de Algemene Waterschapspartij AWP en Lokale Regiobelangen Rivierenland LRR,  zet zich daarom in voor een eerlijke verdeling van de lasten, zodat de vervuiler gaat betalen en de lasten voor inwoners niet verder hoeven te stijgen. Kiest u voor ons op 20 maart 2019? Stem lijst 2: AWP en LRR niet politiek, wel lokaal.

 

Speerpunten AWPenLRR niet politiek, wel lokaal

Wij hebben voor de komende verkiezingen 6 speerpunten geformuleerd. Klik op de de speerpunten hieronder voor meer informatie.

  1. Samen met inwoners het waterbeleid vormgeven
  2. Belasting voor u als inwoner niet omhoog
  3. Wateroverlast door hoosbuien en droogte slim aanpakken
  4. Geen vervuiling in ons water
  5. Plezier met water
  6. Democratisch bestuur

 

Onze kandidaten vormen een mix van vertegenwoordigers van lokale partijen uit het gebied en deskundigen op alle gebieden van het waterschap. Zie al onze kandidaten hier.

 

Volg ons ook op Social media: AWP en LRR, niet politiek, wel lokaal @AWPenLRR en @WaterschapLokaal

Download ons volledige verkiezingsprogramma hieronder.

AWP verkiezingsprogramma def 2019.pdf
Adobe Acrobat document 3.9 MB

Interview met Hans Middendorp

Wat valt er te kiezen? Waterschappen; niemand heeft het er over, maar hoe belangrijk is dit eigenlijk? In een serie in aanloop naar de Waterschapsverkiezingen 2019, spreekt Chris Aalberts met diverse deskundigen over het belang van deze bestuursvorm.

 

Als het regent, worden de straten nat. En als je de WC doortrekt, dan verdwijnt het water in het riool. Maar droge voeten en schoon water zijn niet vanzelfsprekend! Ook de samenstelling van water is een onderwerp voor de Waterschappen. Dominantie van bepaalde stoffen in het water zijn bepalend voor de dominante aanwezigheid van vissoorten. Kwaliteitsnormen van natuurwater en stedelijk water verschillen en worden nauwgezet gemonitord. Door beleid en regelgeving worden deze beïnvloed. Ander voorbeeld; koeien worden ziek van te hoog grondwater terwijl anderzijds er jaarlijks een bodemdaling plaats vindt van circa 1 tot 2 cm wanneer het waterpijl te laag is. Dit zijn voorbeelden van de complexiteit bij het maken van beleid voor het waterbeheer. Waterschappen hebben een democratische bestuursvorm en maken op basis politieke besluitvorming dat beleid.

 

Hans Middendorp is visbioloog met gespecialiseerde kennis over waterkwaliteit, waterpoliticus en lid van het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland. Achtergrondinformatie is hier te vinden.