· 

Oproep tot voortvarendheid bij instellen van een Mediafonds Papendrecht (deel 2)

Na vragen van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht.

Het College schrijft dat het aan de slag is gegaan met de uitvoering van de motie Mediafonds. >>

Wij houden de vinger aan de pols.

Antwoordbrief College
E02. 20190219 RIB art 40 OP; vragen medi
Adobe Acrobat document 345.3 KB

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Papendrecht,

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

Papendrecht, 18 januari 2019

Onderwerp: Mediafonds

 

 

Geachte heer Moerkerke,

 

Bij deze moge ik u verzoeken de uitwerking van de Motie Mediafonds voortvarend op te pakken.

De Motie Mediafonds werd door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen op 12 juli 2018; alleen de fractie van het PAB stemde tegen een betere onafhankelijke journalistiek.

 

De reden van dit verzoek is gelegen in twee nieuwsfeiten. Het eerste nieuwsfeit is dat de verslaggeving in het Papendrechts Nieuwsblad van de Gemeenteraadsvergadering van 08 november 2018 zeer summier én onvolledig was. In het bericht “Voltallige oppositie stemt tegen begroting Papendrecht” werden de oppositiefracties, die hadden tegengestemd, niet eens bij name genoemd en ook de argumenten waarom zij dat deden blijven in nevelen gehuld. Ook werd er geen enkele aandacht aan de vele ingediende moties gegeven, waardoor de stelling dat in Papendrecht de facto geen onafhankelijke journalistiek bestaat hiermee aan bewijslast heeft gewonnen.

 

Eerder hebben wij al eens mondeling gevraagd naar de vele tientallen duizenden euro’s die het College van B&W (en daarmee indirect de coalitiefracties) jaarlijks uitgeven aan informatie-overdracht via het Papendrechts Nieuwsblad. Het gaat hier niet alleen om zuivere, objectieve, berichten en mededelingen, maar ook om (indirecte) reclame voor en promotie van de wethouders en hun achterbannen. De coalitiepartijen worden in het huidige systeem dus stelselmatig voor-getrokken, wat op zich in de Papendrechtse verhoudingen al jaren gaande is. Derhalve willen wij mede hierom als hoeder van de onafhankelijke politiek op het journalistieke vlak een verbeterslag richting grotere kwaliteit en onafhankelijke berichtgeving tot stand gaan brengen. Daarom pleiten wij voor de instelling van een professioneel Mediafonds.

 

En last but not least: de website Papendrecht.net biedt wekelijks aan de fractievoorzitters een podium in de vorm van een column. De redactie heeft echter besloten ondergetekende daarvan buiten te sluiten. Dus naast de beroerde journalistieke verslaggeving vindt er ook nog eens doelbewust discriminatie plaats. Een gelijk speelveld is wat er moet komen. Een Mediafonds, zoals dat ook al in verschillende andere gemeenten goed functioneert, kan hier uitkomst bieden. Gaarne vernemen wij dan ook van u.

 

Hoogachtend,

Namens de fractie,

 

Ruud Lammers.

Motie Mediafonds
m13 Mediafonds vs 2.pdf
Adobe Acrobat document 371.7 KB
OP -brief B&W inzake Mediafonds.pdf
Adobe Acrobat document 462.4 KB