· 

Stop de lozingen van giftige stoffen als PFOA, GenX en Perfluoralkylverbindingen (PFAS) in ons leefmilieu

 

Dossier stop de lozingen van giftige stoffen als PFOA, GenX en Perfluoralkylverbindingen (PFAS) in ons leefmilieu. Het RIVM rapporteerde in maart 2016 dat in een gebied direct rond de fabriek in Dordrecht langdurige blootstelling aan PFOA had plaatsgevonden en dat hierbij "gezondheidseffecten, zoals op de lever, niet uit te sluiten zijn". Naar aanleiding hiervan besloten het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht om aanvullend onderzoek te gaan doen, waaronder een steekproef onder omwonenden om de berekende concentratie PFOA in het bloed te controleren en metingen in drinkwater. Hieronder kunt u de trailer van "An Environmental Crime" bekijken.