· 

Danknotitie van BurgerkrachtCentraal

 

 

 

 

 

 

Danknotitie – gemeente Papendrecht

Aan: Fractievoorzitters gemeenteraad Papendrecht:

André Stremler (PAB), Egbert Lichtenberg (CDA), Marco de Haas (VVD), Trijntje van Es (D66),Pieter-Jan den Dekker (ChristenUnie), Ruud Lammers (Onafhankelijk Papendrecht), Derya Yildiz-Karso (PvdA), Arjan Kosten (SGP), Bert Grimmius (GroenLinks)

Kopie aan: Raadsgriffie Papendrecht

College van b&w via gemeentesecretaris Roelof van Netten

 

Onderwerp: online informatieverstrekking aanvraag algemene bijstandsuitkering

Van: BurgerkrachtCentraal

Auteur: Ray Heijder

Datum: 28 januari 2019

 

Op 5 januari stuurden wij u een memo over de slechte vindbaarheid van de informatie over de aanvraag algemene bijstand. De memo werd keurig geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de raad en kreeg in het bijzonder aandacht van de heer Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.

 

In de raadsvergadering van 24 januari jongstleden kwam het onderwerp langs tijdens behandeling van de ingekomen stukken (de A-stukken). De heer Lammers gaf aan dat de klacht van BurgerkrachtCentraal door het college serieus is genomen wat heeft geresulteerd in verbetering van de website. Lammers heeft zelf gecontroleerd of dit inderdaad zo is en meldt dat de vindbaarheid nu wel correct is.

 

BurgerkrachtCentraal heeft vandaag ook vastgesteld dat het nu in orde is en bedankt en prijst hierbij de gemeenteraad (Ruud Lammers in het bijzonder), het college en de uitvoerende organisatie voor deze open houding, daadkracht en voortvarendheid. Hulde!

Danknotitie
20190128_raad_papendrecht_danknotitie.pd
Adobe Acrobat document 63.6 KB