· 

Fractievergadering op het gemeentehuis

Uitnodiging fractievergadering Onafhankelijk Papendrecht

Maandag 21 januari 2019

Gemeentehuis Papendrecht

Tijd van 20:00-22:30 uur

 

Agenda

 

1.       Opening

2.       Vaststelling van de agenda

3.       Verslag vergadering d.d. 10-12-2018

4.       Mededelingen

5.       Gemeenteraad – stukken in iBabs. vergadering van donderdag 24 januari

-        Uit de Commissie ABZ

-        Uit de Commissie Ruimte

-        Uit de Commissie Samenleving

gecombineerde commissies ruimte en samenleving: presentatie verkenner VO scholen werkgroep bestuurlijke vernieuwing

­   consultatieve tekst commissie Deetman en brief griffiers

6.       Drechtraad – propositie Lightrail (t.b.v. Economic Development Board)

­   persbericht Lightrail met jaarplan EDB in de bijlagen

­   geactualiseerde begroting 2019

7.       Fractievoorzittersoverleg

­   komend fvo vindt plaats op 23 januari

8.       Rondvraag 

9.       Sluiting.

U kunt de stukken opvragen via 'contact'.