· 

De 30 km/zone bij de Veerweg

De 30 km/zone begint vlak voor de kruising met de PC Hooftlaan zoals in bovenstaande afbeelding is weergegeven.