· 

Papendrechtse jongeren missen een buurthuis - Motie OP Buurthuizen in elke wijk

door Nanda van Heteren

Papendrechts Nieuwsblad d.d. 10 januari 2019

 

PAPENDRECHT – De Papendrechtse raadszaal was woensdag 9 januari het terrein voor eerstejaars studenten Bedrijfskunde aan het Da Vinci College. De lokale politieke partij Partij van de Arbeid (PvdA) had de studenten opdracht gegeven om een onderzoek onder Papendrechtse jongeren te houden. De resultaten werden deze middag gepresenteerd.

 

Het projectplan is geschreven door docenten van het Da Vinci College. Het onderzoeksrapport voor hun tachtig studenten moest antwoord geven op vragen als wat jongeren bezig houdt en wat ze in Papendrecht nodig hebben, in kaart brengen wat jongeren op dit moment in Papendrecht missen en een inschatting van de financiële haalbaarheid van de geïnventariseerde wensen. Het projectplan is opgesteld in het verlengde van de door de Papendrechtse gemeenteraad breed aangenomen PvdA-moties 'ontmoeting en verbinding' en 'jong geleerd is oud gedaan'. De tachtig mbo'ers hebben voor het onderzoek onder andere interviews gehouden met agenten, inwoners en jongeren. Ook hebben zij gekeken naar hun eigen ervaringen en een referentieonderzoek gedaan door de feiten te vergelijken met deze van Dordrecht en Rotterdam.

 

Resultaat

Drie groepen presenteerden deze middag hun onderzoeksresultaten. Groep 1 concludeerde dat er te weinig hangplekken voor jongeren zijn in de omgeving, ook worden zij van bestaande hangplekken weggestuurd. Tachtig procent van de ondervraagde jongeren mist een buurthuis, zodat jongeren ongestoord kunnen samenzijn. Het buurthuis willen ze onder toezicht van iemand die zelf van de straat komt en dus weet wat er speelt.

 

Groep 2 concludeerde dat jongeren overlast veroorzaken in de wijken, doordat zij tot laat in de avond harde muziek draaien en hard praten. Jongeren zelf hebben hier geen last van. Een jeugdagent zou de oplossing kunnen zijn of een gebiedsverbod in de wijken.

Groep 3 concludeerde dat er meer jongeren activiteiten georganiseerd moeten worden. Eén van hen gaf aan dat jongerencentrum Interval, de skatebaan en zwembad De Hooght al verdwenen zijn, maar daar geen jongerenalternatief voor in de plaats is gekomen.

 

Reacties

Henk Mooij (duoraadslid namens de PvdA) is 'zeer te spreken' over het project. Mooij geeft aan veel respect voor de tachtig studenten te hebben die zich voor dit onderzoek hebben ingezet. ,,Ook ben ik zeer tevreden over de presentatie en hoe jongeren de vragen van de burgemeester en de wethouders hebben beantwoord."

 

René de Boer (18) doet de opleiding junior accountmanagement, zijn bijdrage was het oprichten van het onderzoek naar jongeren die overlast veroorzaken en de bijbehorende analyse maken voor de mogelijke oplossingen. ,,Ik vond het zeer effectief door een aantal interessante uitkomsten die ik tijdens de presentatie tegen het licht kon houden."

Motie Buurthuizen in elke wijk

 

De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht,

in openbare vergadering bijeen op 08 november 2018,

 

 

Neemt in overweging dat:

 

 

-          buurthuizen een belangrijke schakel voor gemeentelijke doelen in het sociaal domein zijn;

-          buurthuizen uitermate geschikt zijn om belangrijke doelstellingen uit bijvoorbeeld de Wmo te realiseren, zoals het bevorderen van participatie, sociale samenhang en leefbaarheid;

 

Spreekt uit dat:

-          het wenselijk is dat er een beleid wordt opgesteld voor uitbreiding van het aantal buurthuizen in Papendrecht;

-          het bestrijden van segregatie en eenzaamheid hiermee kan worden ondersteund;

-          door het bundelen van functies en activiteiten integraal beleid kan worden vormgegeven;

-          participatie in de gemeente kan worden bevorderd;

-          het buurthuis als uitvalbasis van de opbouwwerker en mantelzorger kan dienen;

 

Verzoekt hierbij het college om:

-          een voorstel aan de gemeenteraad te doen voor het realiseren van buurthuizen in elke wijk;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Onafhankelijk Papendrecht,

de heer  R. Lammers.