· 

Pluriformiteit en kwaliteit lokale journalistiek verdient impuls

Recent heeft de redacteur van de website Papendrecht.net, die het met de inhoud van mijn laatste column niet eens was, besloten om mij verder maar helemaal van het schrijven van een column op Papendrecht.net uit te sluiten. Ik heb het Papendrechts Nieuwsblad vandaag gemaild met de vraag of ik misschien in hun blad maandelijks een column zou mogen schrijven? Het antwoord staat hieronder te lezen. 


De (kwaliteit van de) verslaglegging van het behandelde in de gemeenteraad is pover - zie het artikel in de bijlage dat aan de begrotingsbehandeling werd gewijd (stond in het Papendrechts Nieuwsblad). De oppositiepartijen werden niet een keer genoemd en ook de inbreng (denk aan moties) van de kant van de oppositie staat er niet in te lezen. Hoe moet een gemiddelde Papendrechtse inwoner zich nou een voorstelling maken van hetgeen in de raad aan de orde is geweest? Dat gaat natuurlijk niet op deze manier.


De kritiek die je vaak hoort is dat niemand dit toch leest, maar volgens mij valt dat mee. Ik heb de afgelopen jaren verschillende mensen gesproken die zeggen zich voor lokaal nieuws (uitsluitend) op het Papendrechts Nieuwsblad te baseren. Het klinkt misschien vreemd, maar het zijn mensen (vaak met een gezin) die tot de mainstream behoren én die wel geïnteresseerd zijn in het lokale nieuws maar dus feitelijk alleen maar eenzijdig nieuws over de Papendrechtse politiek voorgeschoteld krijgen! Wethouder x of y die een contract tekent of een gebouw opent...

Op 5 juli 2018 hebben we daar zoals jullie weten een paar vragen over gesteld. Het college antwoordde dat er geen uitsplitsing wordt gemaakt; de kosten voor de Gemeentepagina's beliepen in 2017 € 32.000,- (in 2016 nog € 28.000,-). Dit bedrag is exclusief (eventuele) columns van wethouders - dat is redactioneel aan de krant zelf. De kosten op jaarbasis voor de foto's die worden gemaakt belopen ongeveer € 10.000,- (dit bedrag is exclusief kosten van foto's voor projecten en huwelijken, die worden namelijk apart weggeschreven op projecten en huwelijken).

Resumerend: jaarlijks wordt het dagelijks bestuur (het college van b. en w.) dus in de lokale media, via het PAN, vanuit de gemeente ondersteund in de communicatie met € 42.000,-. Het gaat daarbij elke week om foto's van collegeleden, soms met de naam van hun (coalitie-)partij erachter vermeld en het gaat vaak alleen maar over positief nieuws: er is iets bereikt, er wordt iets gedaan, ... etc. Associatief koppelen mensen dan wat 'goed is voor Papendrecht' gemakkelijk aan wat de coalitiepartijen en het college doen.
En zeker als in de lokale berichtgeving het geluid van de oppositie afwezig is, ofwel uitsluitend negatief ('Voltallige oppositie stemt tegen begroting') zoals in vorengenoemd artikel.

Onderschatten van deze permanente aanwezigheid (want op wekelijkse basis) in de lokale media - en het Papendrechts Nieuwsblad is het enige lokale medium dat redelijk goed door Papendrechtse inwoners gelezen wordt - zou onverstandig zijn. Over een periode van 4 jaar krijgt het college, en in zijn kielzog de coalitiepartijen, via de communicatiekanalen van de gemeente, betaald uit gemeenschapsgeld, dus een een ondersteuning in de lokale media, alleen al in het Papendrechts Nieuwsblad, van € 168.000,-, met artikelen en met foto's. Hoeveel aandacht in de lokale media krijgt de gemeenteraad, en daarbinnen de oppositie?

 

(Ruud Lammers)

OP -Vragenkwartier Advertenties.pdf
Adobe Acrobat document 153.6 KB
Aangenomen motie Mediafonds
m13 Mediafonds vs 2.pdf
Adobe Acrobat document 371.7 KB

Papendrechts Nieuwsblad 14 november 2018
Papendrechts Nieuwsblad 14 november 2018

(...)

Geachte heer Lammers,

 

Dank voor uw aanbod om een maandelijkse column te schrijven. We maken daar op dit moment geen gebruik van.

In het Papendrechts Nieuwsblad willen we ook in het nieuwe jaar zeker de Papendrechtse politiek blijven volgen. We geven de voorkeur aan het volgen van vergaderingen en het houden van interviews, boven het bieden van een column aan de fractievoorzitters.

 

Met vriendelijke groeten,

Arco van der Lee

redactie De Stem van Dordt / Papendrechts Nieuwsblad

(...)