· 

Verzoek om sturingsinformatie bij de Jeugdzorg boven tafel te krijgen

Tijdens de gemeenteraad van 18 oktober 2018 is gesproken over de tekorten bij de Jeugdzorg. Onze fractie heeft een motie van D66 gesteund die aandacht vroeg om een viertal zaken:

  1. Het nodige te doen om de oorzaken van de toegenomen vraag en zwaarte van de Papendrechtse jeugdzorg te achterhalen;
  2. Hierbij die sturingsinformatie boven tafel te krijgen die nodig is, om maatregelen te kunnen nemen om vanaf 2020 goede jeugdzorg in Papendrecht binnen het budget te realiseren. Hierbij betekent binnen budget: voor het geld dat Papendrecht van het rijk ontvangt voor jeugdzorg;
  3. De GR DG&J te informeren over deze motie, met name over hun verantwoordelijkheid voor budgetbeheersing en eventueel eigen onderzoek;
  4. De gemeenteraad schriftelijk te informeren over de uitkomsten van het onderzoek, uiterlijk mei 2019, met tot die tijd elk einde kwartaal de stand van zaken.
motie D66 inzake Jeugdzorg.pdf
Adobe Acrobat document 613.4 KB

Stemming in de Gemeenteraad: de motie is verworpen

Tegen stemden: Papendrechts Algemeen Belang, CDA, ChristenUnie en SGP

Vóór stemden: de oppositiefracties