· 

Jan van Goyen

 

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter,

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

 

Papendrecht, maandag 8 oktober 2018

Onderwerpen: Twee problemen

  1. verkeerde spelling naam Jan van Goyen
  2. verzakking trottoir voetpad langs BK weg

 

 

 

Geachte heer Moerkerke,

 

Bij deze richten wij ons tot u met een tweetal zaken waar bewoners uit onze gemeente zich aan zeggen te storen, zo hebben zij ons dat gemeld. Het eerste probleem is de verkeerde spelling van de naam Jan van Goyen. In onze gemeente heeft men zijn naam alzo (abusievelijk) gespeld: Jan van Goijen. Op pagina twee ziet u een foto van het straatnaambordje.

Men heeft Jan van Goyen geschreven als Jan van Goijen, dus met een “ij” en niet met een “y”. Vermoedelijk wordt hiermee toch gedoeld op de Jan van Goyen met een “y”, zie uitleg op pagina 1 van deze brief. Wij verzoeken u de verkeerde naambordjes te vervangen door de correcte naambordjes met de naam: Jan van Goyenstraat.

 

Meer achtergrondinformatie over Jan Goyen kunt u hier vinden.

En dan het tweede probleem. De verzakkende tegels op het trottoir langs de BK weg. En het gras tussen de tegels. Hieronder treft u enkele foto’s daarvan aan.

Wij hopen dat u het trottoir weer mooi recht kunt laten leggen en het gras tussen de tegels weg kunt laten halen. Alvast op voorhand dank hiervoor. Wij danken u tot slot voor de beantwoording.

 

Hoogachtend,

Ruud Lammers.