· 

Nieuwbouw gemeentewerf pakt duurder uit

Op 1 oktober a.s. gaat de Gemeentewerf in Papendrecht dicht voor nieuwbouw. Bouwkosten pakken 0,7 miljoen euro duurder uit.

 

Tijdens de commissie Ruimte vertelde het College op woensdag 12 september jl. dat het budget van 3,8 miljoen euro niet toereikend is. Verwacht wordt dat de kosten van de nieuwbouw mogelijk met 0,7 miljoen euro zullen worden overschreden. Een forse financiële tegenvaller voor de gemeente dus. Omdat dit een tegenvaller betreft vond het College het nodig de gemeenteraadsleden die aanwezig waren onder het mom van vertrouwelijkheid een ondemocratische zwijgplicht op te leggen. Het delen van deze informatie is overigens niet strafbaar omdat de procedure om dit geheim te houden niet op correcte wijze door het College is gevolgd. Een van de speerpunten van Onafhankelijk Papendrecht is "Opkomen voor transparant openbaar bestuur en onze lokale democratie. De Papendrechters moeten goed kunnen doorzien hoe de gemeente wordt bestuurd en hoe besluitvorming plaatsvindt. Dat betekent geen achterkamertjespolitiek, maar optimale openbaarheid."

 

Vandaar dat wij niet meewerken aan het geheim houden van deze nieuwe informatie. Het College dient met een goed voorstel naar de Gemeenteraad te komen: dat wachten wij af. Intussen lezen wij in de media diverse artikelen over het feit dat de bouwkosten omhoog schieten. Het is daarom deste onbegrijpelijker dat het College van B&W (burgemeester Moerkerke, het PAB, de ChristenUnie/SGP en het CDA) er alles aan doet om deze informatie onder de pet te houden.

 

"Volgens ons is dat geheimzinnige gedoe helemaal niet wenselijk. Een open dialoog met elkaar in de Gemeenteraad lijkt ons van veel groter belang te zijn. Misschien moeten we de oorspronkelijke plannen wel bijstellen als het geld op is? Een onderbouwing van deze financiële tegenvaller hebben wij als Raad ook nog niet gezien. Dit College is typisch zo'n college dat zegt 'open en transparant' te willen zijn maar in de realiteit de achterkamertjes op zoekt als het moeilijk wordt", aldus Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.

 

De stijging van de bouwkosten zet voorlopig in razend tempo door. Kenniscentrum BDB verwacht dat de prijzen zeker stijgen tot 2020 met als kantelpunt 2022. “Dit jaar stijgen de kosten alweer met 7,5 procent.”

 

Afgelopen jaar zijn de bouwkosten met 7,5 procent gestegen en dit jaar zal de stijging weer op zo’n percentage uitkomen, voorspelt Ted Peek, general manager bij BDB. Structureel gaat het om 2,5 procent aan prijsstijgingen in cao-lonen en materialen en conjunctureel komt daar nog eens 5 procent bovenop omdat de vraag alsmaar toeneemt en het aanbod daarin achter blijft.

 

Gerelateerde artikelen:

Bouwkosten schieten omhoog: “Prijzen stijgen weer met minimaal 7,5%”

 

Enkele onderliggende documenten

raadsvoorstel zienswijze toekomst ABS en
Adobe Acrobat document 733.4 KB
raadsvoorstel extra investering zonnepan
Adobe Acrobat document 78.3 KB
raadsbesluit ABS en werf 14 december.pdf
Adobe Acrobat document 73.5 KB