· 

Vragen over renovatie Sterflat

 

Vragenkwartier Gemeenteraad

Onderwerp: Renovatie sterflat

Datum: 20 september 2018

 

Toelichting en vraagstelling:

 

De sterflat wordt bewoond door mensen van allerlei leeftijden. Echtparen van middelbare leeftijd, jonge stelletjes die net starten, jonge gezinnen, alleenstaanden met of zonder kinderen en ook ouderen, de bewoners van het eerste uur.

 

Renovatie nodig

Al enige jaren is bekend dat de galerijen en balkons van de sterflat gerenoveerd moeten worden.

Om de galerijen en balkons naar de geldende eisen voor veiligheid, maar met zo min mogelijk kosten te renoveren, zou een paar miljoen euro nodig zijn. Per appartement ongeveer 25 duizend euro.

De VvE van de Sterflat is financieel gezond, maar op dit soort hoge kosten was niet gerekend.

 

Externe financiering (via een bank) van het Renovatie project lijkt niet haalbaar. Daarom hebben de bewoners vorig jaar contact met de gemeente gezocht in de hoop dat deze zou willen helpen.

Een eerste gesprek zou hebben plaatsgevonden op 28 september 2017.

 

Inmiddels zijn de bewoners weer een jaar verder en de situatie is nog steeds niet opgelost.

De bewoners worden echter steeds onrustiger en er wordt veel gespeculeerd, flats zouden overhaast tegen veel te lage tarieven verkocht worden aan opkopers en sommige bewoners zijn daardoor bang voor verpaupering.

 

Vraag 1: Is het College met deze situatie bij de sterflat bekend?

Vraag 2: Kan de gemeente concreet iets voor de bewoners van de sterflat betekenen?

Vraag 3: Op welke wijze kan de gemeente bijdragen aan de Renovatie om zo de verwachte verpaupering tegen te gaan?

Vraag 4: Is de gemeente bereid te helpen met (de opzet van) financiering van de kosten van de Renovatie?  

OP Vragenkwartier Sterflat.pdf
Adobe Acrobat document 234.6 KB
OP vragen tuinverenigingen.pdf
Adobe Acrobat document 153.8 KB

Hieronder de tekst uit de notulen van de Raad van 18 oktober 2018:

 

De heer LAMMERS heeft een aantal vragen inzake de Sterflat. 

De Sterflat wordt bewoond door diverse bewoners van allerlei leeftijden en heeft een renovatie nodig. Al enige jaren is bekend dat galerijen en balkons gerenoveerd moeten worden. Om deze naar de geldende eisen voor veiligheid te brengen zou al een paar miljoen kosten. Externe financiering bij een bank voor het renovatieproject lijkt niet haalbaar en daarom hebben de bewoners vorig jaar contact met de gemeente gezocht, in de hoop dat deze zou willen helpen. Het eerste gesprek heeft in het derde kwartaal van 2017 plaatsgevonden. Inmiddels is men een jaar verder en de situatie is nog steeds niet opgelost. De bewoners willen graag weten of de gemeente bereid zou zijn om te helpen. Men is bang voor verpaupering en de constructie is niet meer zo veilig als deze zou moeten zijn. Hij vraagt of het college bekend is met deze situatie en of men concreet iets voor de bewoners kan betekenen. Op welke wijze de gemeente bij kan dragen aan de renovatie, om de te verwachte verpaupering tegen te gaan. En of de gemeente bereid is te helpen met de opzet van financiering van de kosten van de renovatie.

 

De BURGEMEESTER geeft aan dat er vanuit veiligheidsoogpunt een handhavingstraject is opgezet met de Sterflat. Hiervoor hebben diverse gesprekken met de VVE en de beheerder plaatsgevonden, maar niet met de bewoners zelf. De eerste reactie van de VVE en de beheerder was dat ze 5,5 miljoen euro nodig hebben om te zorgen dat flat veilig wordt. De gemeente is niet direct partij. De VVE en beheerder zijn zelf verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden en reserveringen die (groot) onderhoud mogelijk maken. Vanaf het begin heeft de gemeente gezegd niet bereid te zijn een lening of geld te verschaffen. Wel is men bereid mee te kijken en heeft met expertise vanuit de gemeente aangeboden om de mogelijkheden te verkennen. Vanuit die gedachte is aan de VVE gevraagd een toelichting te geven op de cijfers en meerdere offertes aan te leveren. Omdat de gemeente geen antwoord kreeg, heeft men op eigen initiatief bij gerenommeerde bedrijven informatie opgevraagd. Daaruit bleek dat het mogelijk is de werkzaamheden voor nog geen kwart van het bedrag uit te voeren. Met een kleine verhoging van de servicekosten, valt dit binnen de mogelijkheden van de VVE zelf, het gereserveerde bedrag is toereikend. Dat is ook het bericht dat de gemeente aan de VVE gestuurd heeft en aan de bewoners zal sturen. Men heeft het gevoel dat de bewoners niet goed op de hoogte worden gehouden van alle actualiteiten vanuit de VVE. De bewoners hebben of krijgen deze informatie snel binnen, zodat men zich geen zorgen hoeft te maken en weet dat de VVE binnen de eigen mogelijkheden dit probleem kan oplossen.

 

De heer LAMMERS vraagt nog een keer een gesprek aan te gaan met de beheerder, die een andere lezing dan de burgemeester geeft. Hij is zelf ook bereid daarbij aanwezig te zijn.

 

De BURGEMEESTER geeft aan dat de gemeente daartoe niet bereid is. Dit is een probleem van de VVE, er is een offerte van een gerenommeerd bedrijf en de VVE en de beheerder hadden deze offerte in 2015 ook al. Zij hebben alle gegevens waar zij mee aan de slag kunnen.