· 

Zebrapad aanleggen ter hoogte van Andoornlaan 12-14

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter,

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

 

Papendrecht, vrijdag 31 augustus 2018

Onderwerp: Zebrapad aanleggen ter hoogte van Andoornlaan 12-14

 

 

Geachte heer Moerkerke,

 

Hierbij willen wij u vragen te (laten) onderzoeken of het mogelijk is om op korte termijn een zebrapad aan te (laten) leggen bij de Andoornlaan ter hoogte van de huisnummers 12-14.

 

Wij zijn benaderd door een aantal bewoners ter plekke, die ons erop hebben gewezen dat (met name) kinderen daar bijna niet veilig over kunnen steken. Omdat auto’s te vaak te hard rijden.

 

Dit gegeven zou een aanleiding kunnen zijn om snelheid beperkende maatregelen te nemen.

— Misschien kunnen er nu al digitale snelheidsmeterborden worden geplaatst, zodat automobilisten een indruk krijgen van de snelheid waarmee zij rijden?

 

Drempels aanleggen? Dat gaat niet waarschijnlijk, omdat de Andoornlaan een doorgaande weg is waarin geen obstakels (zoals verkeersdrempels) mogen worden aangebracht die het verkeer ingeval van noodhulp in zijn snelheid beperken.

 

Er is een uitrit (Dennenhof) uit de ene wijk en een uitrit (richting Zwanenbloemplein) uit de andere wijk en oversteken is daar op dit moment gevaarlijk. Volgens bewoners ter plekke gaat het (te) vaak bijna fout. Vandaar ons verzoek of op deze plek een zebrapad kan worden aangelegd. Een zebrapad aanleggen lijkt ons haalbaar en doeltreffend.

 

In het kader van antwoord per omgaande formuleren wij deze vraag dan ook als een vraag in het kader van artikel 40 van het Reglement van Orde, zodat wij binnen een maand antwoord mogen verwachten.

 

Wij danken u reeds bij voorbaat voor de beantwoording.

 

Hoogachtend,

Namens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht,

 

Ruud Lammers (fractievoorzitter).

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht wil daar waar dat mogelijk en haalbaar is voor de veiligheid van de voetgangers zebrapaden aanleggen. Op pagina 37 van het Verkiezingsprogramma staat opgeschreven:

 

(...) "We willen waar dat nodig is zebrapaden aanleggen. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het is op tal van plekken een relatief goede oplossing ter verhoging van de veiligheid van voetgangers in het verkeer, die weinig kost maar een groot effect kan hebben op het vergroten van de veiligheid van voetgangers." (...)

 

De fractie kaartte in het voorjaar tijdens de Raadsvergadering de aanleg van een VOP (=voetgangersoversteekplaats) ter hoogte van het Sportcomplex Oostpolder aan. En met succes. Lees er meer over hiernaast >>

Zebrapad Andoornlaan bij het Sportcomplex
stcrt-2018-36405.pdf
Adobe Acrobat document 367.0 KB
Tweede brief
OP-2 -Zebrapad aanleggen ter hoogte van
Adobe Acrobat document 422.3 KB