· 

Vragen over afgelasten van een muziekuitvoering op zondag

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter,

Markt 22, 3351 PB Papendrecht

 

Papendrecht, maandag 11 juni 2018

Onderwerp: Afgelasten door het College van een muziekuitvoering op zondag 17 juni 2018

 

 

Geachte heer Moerkerke,

 

Namens de fracties van Onafhankelijk Papendrecht en D66 wordt hierbij een aantal schriftelijke vragen ex artikel 40 van het reglement van orde bij u ingediend met het verzoek deze ter beantwoording op schrift door te geleiden naar het College alsook om deze ter kennis te brengen van de overige leden van de Gemeenteraad. Gelet op de actualiteit hierbij het verzoek, indien mogelijk, per omgaande te antwoorden.

 

Tijdens het Vragenkwartier van de Raad op donderdag 07 juni 2018 hebben wij gevraagd of het inderdaad zo was dat het College een muziekuitvoering in het kader van het Music, Art + Lemonade Festival[1] die gepland staat/stond op zondag 17 juni aanstaande heeft afgelast. De wethouder (Mevrouw Verver) antwoordde dat dit inderdaad het geval was. De reden die werd aangegeven was dat er teveel geluid zou zijn bij deze muziekuitvoering.

 

Het Servicebureau Onderwijs & Cultuur heeft samen met de gemeente Papendrecht bijeenkomsten georganiseerd om de culturele creatievelingen in de aller breedste zin in Papendrecht met elkaar in contact te brengen. Hierdoor is er een lokaal creatief cultureel netwerk ontstaan, waardoor allerlei nieuwe creatieve initiatieven en samenwerkingen mogelijk zijn. Dit heeft geresulteerd in een heel divers, boordevol cultureel programma tijdens de 5 dagen Music, Art + Lemonade Festival, voor alle inwoners van Papendrecht en de regio. Op ons komt het vreemd over dat het College plotseling ‘ingrijpt’ in de artistieke keuzes en programmering[2] van een festival dat al een tijdje in voorbereiding is. Deze handelswijze staat op gespannen voet met het op afstand besturen van de gemeente.

 

Volgens de ons ter beschikking staande informatie zullen op diezelfde zondag 17 juni aanstaande ook schoolkinderen van (o.a.) de Jeugdtheaterschool een aantal liederen begeleid door dans en versterkte muziek ten gehore brengen en wij vermoeden dat het tijdens die muziekuitvoering dan ook niet stil zal zijn op de Markt. Dat maakt ook geluid.

 

Tijdens de borrel na afloop van de gemeenteraadsvergadering liet de wethouder zich ontvallen dat er voor het afgelasten van de ‘steelband’ of ‘brassband’ op zondag gekeken wordt naar een alternatief tijdstip op vrijdag 15 juni aanstaande, zonder dit te kunnen garanderen, en dat voor het ‘gat’ dat in de programmering valt zou worden gekeken naar een uitvoering van Riverdance? Wij hebben naar aanleiding van de gegeven antwoorden op onze vraag inzake de afgelasting van deze muziekuitvoering op zondag 17 juni aanstaande een aantal vragen opgesteld.

 

 • Op basis van welke argumenten en criteria ik besloten de muziekband geen vergunning te verlenen voor een optreden op zondag 17 juni?
 • In welke verordening of beleidsregel vindt deze weigering zijn grondslag?
 • Zijn er behalve aan deze band nog andere vergunningen geweigerd voor die zondag?

 

Het college zegt in het coalitieakkoord dat bij evenementen rekening wordt gehouden met de (zondags-)rust.

 

 • Er is kennelijk niet besloten om alle evenementen en uitvoeringen op zondag 17 juni aanstaande (op de Markt) te laten vervallen. Waarom eigenlijk niet?
 • Andere muzikale optredens worden die zondag wel toegestaan op het festival. Is volume het enige argument geweest de éne band wel en de andere geen vergunning te verlenen?

 

Een band die Ierse volksmuziek speelt schijnt de plek in te nemen van de vrijgevallen plek van de geweigerde Surinaamse steelband of brassband.

 

 • Klopt dit?
 • En op basis van welke gegevens is geconcludeerd dat deze muziek minder decibel (DB) volume produceert dan de steel- of brassband?

 

In het coalitieakkoord staat ook: “Aan evenementen op zondag stellen we eisen ten aanzien van bijvoorbeeld de aard van de evenementen en de geluidsproductie. Ontmoeten en verbinden staan voorop. Evenementen moeten passen bij de ‘aard en de schaal van Papendrecht’.”

 

 • Wat wordt bedoeld met de aard van de evenementen en de aard van Papendrecht?
 • Worden toetsbare, objectiveerbare criteria omschreven en gehanteerd om te bepalen of iets bij de ‘aard van Papendrecht’ past?
 • Waar kunnen wij de omschrijving of definitie lezen van ‘de aard van Papendrecht’?
 • En door wie of welk orgaan is deze vastgesteld?

 

Wij pleiten ervoor om doorgang aan de muziekuitvoering zoals deze oorspronkelijk was gepland te verlenen en na de beantwoording door het College van onze vragen met de Raad in debat te gaan over wat wel en wat niet wenselijk is als het gaat om muziekuitvoeringen op zondag in het kader van een festival zoals het Music, Art + Lemonade Festival.

 

Wij danken u voor de beantwoording.

 

Hoogachtend,

ONAFHANKELIJK PAPENDRECHT                                             D66

Ruud Lammers                                                                      Trijntje van Es

 

[1] Music, Art + Lemonade Festival Papendrecht

Vijf dagen openluchtatelier op de Markt in Papendrecht!

Cultuur creëert, verbindt, inspireert, verblijdt, choqueert. Papendrecht staat van woensdag 13 t/m zondag 17 juni 2018 in het teken van muziek, kunst en cultuur. Ruim 70 Papendrechtse culturele partners (organisaties en ZZP’ers) doen mee aan de 1e editie van het Music, Art + Lemonade Festival. Van dichters, dansers, schrijvers en schilders tot freestylers, fotografen, muzikanten en getalenteerde kunstenaars. Zij laten op de Markt en andere plekken in Papendrecht zien wat ze doen, wat er allemaal is en hoe leuk en bruisend de culturele creatievelingen zijn. Er zijn concerten, optredens en een hippe loungehoek met muziek. In containers laten Papendrechters hun werk zien. Maar bovenal kunnen de bezoekers meedoen met allerlei workshops. En dat vijf dagen lang.

[2] https://www.papendrecht.nl/actueel/music-art-lemonade-event/het-programma

OP-D66 Afgelasten muziekuitvoering op zo
Adobe Acrobat document 321.0 KB