· 

Hernieuwd onderzoek doen naar verkeersveiligheid van de kluifrotonde

Vragenkwartier Commissie Ruimte

 

Toelichting en vraagstelling:

De bekende kluif rotonde op de kruising Burgemeester Keijzerweg en N3 is een bron van (ernstige) ongelukken in de gemeente Papendrecht. Regelmatige vinden hier aanrijdingen plaats tussen autoverkeer en overige verkeer als fiets, scooter en voetgangersverkeer.

Dit heeft met name te maken met de veelal onoverzichtelijke verkeerssituaties. Fiets/scooterverkeer komend vanaf de brug richting de rotonde komt met een vrij grote snelheid aangereden vanwege het dalend effect van het fietspad. Autoverkeer komend vanaf de N3 (afslag Papendrecht) heeft veelal zicht en kijk op links komend autoverkeer en bijna geen zicht op rechts naderend fiets/scooterverkeer. Een automobilist moet zijn hoofd bijna 180 graden draaien om het fiets/scooterverkeer te kunnen waarnemen.

 

Een zelfde situatie doet zich voor van fiets/scooter/voetgangersverkeer vanaf de zijde tennisbaan Top. Ook hier ziet de automobilist de fiets/scooter verkeer op zeer laat moment. Een ander feit is dat men te maken heeft met drie gescheiden rijbanen met opstelling van autoverkeer. Het komt vaak genoeg voor dat wanneer men vanuit de Oostpolder rechtsaf de N3 op wil gaan en de 2 linkse banen bezet zijn door vrachtverkeer men de fietsers en voetgangers vanuit de linkerzijde bijna niet ziet.

 

Als klap op de vuurpijl functioneren sinds enige tijd de waarschuwingslichten in het asfalt niet meer bij naderend fiets/scooter en voetgangersverkeer. Met dit gegeven en bovenstaande ontstaat er een onveilige verkeerssituatie.

 

Vraagstelling:

  • OP stelt voor om een hernieuwd verkeersonderzoek te doen naar verkeersveiligheid van de kluifrotonde.
  • OP stelt voor om per direct de waarschuwingslichten te laten repareren.

 

Dick Vink