· 

Bijen en bio-diversiteit in de Gemeente Papendrecht

Vragenkwartier Commissie Ruimte

Toelichting en vraagstelling: Bijen en bio-diversiteit in de Gemeente Papendrecht

 

Als kritisch volgende politieke partij is het gemakkelijk om overal kritiek op te hebben. Maar er gebeurt ook veel goeds in de gemeente Papendrecht. Het College heeft zich de afgelopen jaren veelvuldig ingespannen voor de bijenstand en bijen in het algemeen.

Al op 29-11-2013 werden er initiatieven getoond door het planten van bijzondere bloembollen. Op 21-11-2015 werd het bijenconvenant getekend en op 02-06-2015 werd de bij-en insectenstal geïnstalleerd bij de Landwinkel de Heerlijkheid en met als klap op de vuurpijl op 24 april jl. werd de gemeente Papendrecht gekenmerkt als bijvriendelijke gemeente. Uiteraard hulde aan het college maar zijn we er dan? Nee absoluut nog niet!

 

Het gaat niet alleen om het planten van een paar bloemen en planten maar ook om het anders inrichten van landschappen en het onderhoud hiervan. Een langdurig beleid op de bijenstand en biodiversiteit is hiervoor nodig.

 

Vraagstelling

OP vraagt aan het College om naast de hierboven genoemde doelstellingen nog meer vergaande maatregelen te nemen om de bijenstand en de bio-diversiteit nog meer te bevorderen:

 

  • Het opstellen van een langdurig beleid op de bijenstand en biodiversiteit.
  • Het opstellen van een contourenkaart van het Bijenlandschap.
  • Het uitbreiden van de bijvriendelijke plantsoorten en biodiversiteit in bermen door heel Papendrecht.
  • Het gratis verstrekken van informatie en opleiding tot bijenimker.
  • Het bevorderen van bijenhotels.
  • Het informeren van inwoners van het planten van specifieke bijvriendelijke bloemen en planten.
  • Het informeren van inwoners van het toepassen van biologische bestrijdingsmiddelen en het tegengaan van chemische bestrijdingsmiddelen.
  • Het stimuleren van het kopen van bijenproducten in de gemeente Papendrecht; wanneer er meer imkers zijn komen er meer bijenproducten.
  • Het organiseren van een bijen infomarkt.
  • Het opstellen van een bio-diversiteitsplan 2018-2022.

 

Dick Vink