· 

Vragen over het verbranden van koolstoffilters met GenX (in België)

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter,

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

 

Papendrecht, woensdag 16 mei 2018

Onderwerp: in opdracht van DuPont/Chemours verbranden van koolstoffilters houdende zorgwekkende stoffen zoals GenX (in België)

 

 

Geachte heer Moerkerke,

 

Tot ons kwam het bericht dat de gebruikte koolstoffilters die o.a. GenX afvangen bij DuPont/ Chemours worden vervoerd naar en vervolgens verbrand in België.

Wij stellen u bij deze graag de volgende vragen.

 

  1. Waar in België worden bedoelde koolstoffilters verbrand?
  2. En zo dit niet in België plaatsvindt waar dan?
  3. Onder welke omstandigheden worden bedoelde filters verbrand? Graag nader motiveren.
  4. Zijn de Belgische autoriteiten hiervan op de hoogte gesteld? Hebben de Belgische autoriteiten hiervoor toestemming verleend en waaruit zou dat blijken? Graag nader motiveren.
  5. Worden de gifstoffen, zoals de (zeer) zorgwekkende stof GenX, bij het verbranden van bedoelde filters, geheel onschadelijk gemaakt voor mens, dier en milieu? En wat gebeurt er met het residu dat verbrand is? Graag nader motiveren.
  6. Hoe is de controle en het toezicht hierop precies geregeld? Graag nader motiveren.

 

Wij danken u voor de beantwoording.

 

Hoogachtend,

 

Ruud Lammers.