· 

AWP - Niet politiek, wel deskundig

 

AWP Verkiezingsprogramma 2019

waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019

 

Op 20 maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Nederland is verdeeld in 21 waterschappen. Van de 30 zetels in het Algemeen Bestuur van elk waterschap zijn 21 zetels (soms 23 zetels) beschikbaar voor de inwoners, de mensen uit het waterschapsgebied. De overige zetels zijn gereserveerd voor de agrariërs, het bedrijfsleven en de beheerders van natuurterreinen.

 

 

Niet politiek, wel deskundig

De AWP komt in het bestuur van de waterschappen op voor uw belang als inwoner. Zonder politieke kleur en zonder politiek gedoe. ‘AWP niet politiek, wel deskundig’ is daarom de logische titel van het AWP Verkiezingsprogramma 2019 van de Algemene Waterschapspartij voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019.

 

AWP zet zich in voor de inwoners

De AWP is bewust geen partij zoals u die kent uit de landelijke politiek. Dit is omdat wij vinden dat ‘droge voeten’ en ‘schoon water’ niet kunnen worden overgelaten aan politici die vele belangen vertegenwoordigen en alleen maar op incidenten lijken te reageren. De AWP doet dan ook niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen, de provinciale of landelijke verkiezingen.

 

De AWP komt op voor de mensen die voor slimme, mooie, verstandige en pragmatische oplossingen gaan, in waterveiligheid, waterbeheer, waternatuur en waterzuivering. We staan maatschappelijk gezien voor grote uitdagingen. Water is de blauwe draad in klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie.

 

De vijf speerpunten van de AWP

Het landelijke verkiezingsprogramma (hieronder te downloaden) is gebouwd op vijf speerpunten. Deze speerpunten gelden voor alle afdelingen van de Algemene Waterschapspartij bij de waterschapsverkiezingen. De speerpunten vormen samen de paraplu waaronder al onze verkiezingsthema’s passen.

 

  1. Voor onze kinderen want ook zij hebben recht op droge voeten en schoon water.
  2. Mensen echt serieus nemen want de AWP wil dat het waterschap naar u luistert.
  3. Wateroverlast door hoosbuien slim aanpakken want de AWP wil dat de gevolgen van hoosbuien binnen de perken blijven.
  4. Geen viezigheid in ons water want de AWP gaat voor gezond water voor mens en natuur.
  5. Plezier met water want de AWP wil dat mensen kunnen genieten van water.
AWP: niet politiek, wel deskundig
AWP verkiezingsprogramma def 2019.pdf
Adobe Acrobat document 3.9 MB