· 

Slappe bodem vereist sterke samenwerking

Nederland, waterland, zo staan we internationaal bekend. Het technisch vernuft waarmee we sinds de watersnoodramp droge voeten houden is een succes waar Nederlandse kennis internationale exportwaarde genereert. Maar juist door ons inventieve DNA en vernuft waarmee we sinds de Middeleeuwen ons land droogleggen, komen we nu voor een volgende uitdaging te staan.

 

Hoe richten we Nederland klimaatbestendig in voor de toekomst, waarbij de dalende slappe veen- en kleibodem een cruciale rol speelt? Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht hoge maatschappelijke kosten door bodemdaling. Dit zijn kosten die de overheden maken voor waterbeheer en beheer en onderhoud van openbare ruimte en infrastructuur. Daarbij komt nog funderingsherstel van gebouwen, grotendeels kosten voor particulieren (inclusief bedrijven en corporaties) en investeringen die nodig zijn om in te spelen op het voorkomen van wateroverlast. Hoe kunnen we door slimme keuzes en combinaties die kosten omlaag brengen?

 

Platform Slappe Bodem

De toekomst van ons unieke landschap, historische binnensteden, economie en landbouw staat op het spel. Dat vraagt om innovatie en samenwerking. Samen met betrokken gemeenten, waterschappen, provincies, onderzoeks-, onderwijs- en kennisinstellingen, marktpartijen en het Rijk bieden we een platform waarin we samenwerken aan een nationaal kennisprogramma Klimaat, Water, Bodemdaling en we toewerken naar een nationale strategie. Het kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ wil overheden en burgers oplossingen aanreiken om bodemdaling tegen te gaan en veengebieden leefbaar, veilig en betaalbaar te houden.

 

Onafhankelijk Papendrecht heeft al een paar maal aandacht voor deze problematiek gevraagd en zal dat de komende jaren blijven doen.