· 

Trottoir en fietspad Eikenlaan 1-81 versneld opgeknapt

Bewoners van de Eikenlaan benaderden Onafhankelijk Papendrecht een tijdje terug met de vraag of er wat kon worden gedaan aan de verbetering van het trottoir en het fietspad ter plekke.

 

Het voetpad was dringend aan hertegeling toe en het fietspad werd zonder dat dit de bedoeling was door taxibusjes gebruikt waardoor de tegels schots en scheef waren komen te liggen.

 

De gemeente kwam in actie en informeerde Onafhankelijk Papendrecht met een brief.

 

Positief in die brief van de gemeente is dat het onderhoud van het trottoir en het fietspad naar voren wordt gehaald in de tijd. Het onderhoud zal plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2018. En het trottoir van Eikenlaan 1-81 zal worden hertegeld. Bewoners die slecht ter been zijn en die daar graag een wandelingetje willen maken kunnen dan minder makkelijk over de scheef liggende tegels struikelen.

 

In het voetpad zal een paaltje worden aangebracht zodat taxibusjes niet meer over het trottoir kunnen rijden. Het ophalen en terugbrengen van bewoners van het wooncomplex moet echter wel aan de achterkant blijven geschieden. Tot slot zal de afdeling Handhaving vaker gaan surveilleren op de Eikenlaan.

 

Wij hopen dat de woon- en leefsituatie van de bewoners ter plekke na deze aanpassingen zal verbeteren!

 

Onafhankelijk Papendrecht zet zich ervoor in de woon- en leefsituatie van de inwoners van Papendrecht daar waar nodig te verbeteren. Goed beheer én onderhoud van de openbare ruimte vinden wij van groot belang.

Reactie van de bewoners:

 

Betreft: herbestrating eikenlaan 1-81

 

Ik wilde u bedanken voor de herbestrating van de eikenlaan 1-81 die u voor mij voor elkaar gekregen heeft na 4 jaar, de mensen hebben het grandioos gelegd en verstonden hun vak goed,

 

vriendelijke groet,

 

Hannie Kiel.

Enkele foto's van het trottoir en het fietspad na het hertegelen.