· 

Lokale media berichten weinig over lokale politiek

Artikel verschenen in NRC Handelsblad van 25 april 2018
Artikel verschenen in NRC Handelsblad van 25 april 2018

 

 

 

 

 

 

Motie verslaggeving en betere communicatie vanuit de gemeenteraad

 

De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 09 november 2017, ter bespreking en besluitvormende behandeling van het Voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2018,

 

In overweging nemende dat:

  • vanavond is gebleken dat er behoefte is aan een duidelijker communicatie vanuit de Raad;
  • de gemeente Maastricht een proef doet met de aanstelling van professionele verslaggevers voor de duur van één jaar;

 

Spreekt uit dat:

  • de communicatie kan verbeteren door een aantal professionele verslaggevers aan te stellen die verslag doen van de vergaderingen van de Raad, zowel de commissies als de Raadsvergadering;

 

En verzoekt de Raad om:

  • een budget vrij te maken van € 36.000 voor de aanstelling van c.q. het engageren van enkele professionele verslaggevers;
  • een aanvullend budget van € 10.000 vrij te maken voor ondersteunende werkzaamheden op social media;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Onafhankelijk Papendrecht,

de heer  R. Lammers.