· 

Vragen over vrijgekomen perfluorisobuteen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragenkwartier

Gemeenteraad van 19 april 2018

Onderwerp

Vrijgekomen perfluorisobuteen bij DuPont / Chemours

Datum

17 april 2018

 

Toelichting en vraagstelling:

 

Op 11 april 2018 heeft de Tweede Kamer een brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangen naar aanleiding van het bericht dat perfluorisobuteen is vrijgekomen bij DuPont / Chemours. De inschatting die is gemaakt is dat het om een beperkte hoeveelheid zou zijn gegaan. De stof perfluorisobuteen valt in de categorie van de ZZS; een zeer zorgwekkende stof.

 

Hoogleraar milieuchemie en –toxicologie prof. dr. Jacob de Boer van de Vrije Universiteit in Amsterdam stelde eerder op 19 oktober 2016: “Mijn zorg is dat er bij Chemours vanwege de teflonproductie per jaar 28 kg perfluorisobuteen uit de schoorsteen mag komen. Perfluorisobuteen is 10 maal giftiger dan fosgeen. Paar maal inademen en dood ben je. Daar is gewoon een vergunning voor afgegeven door de provincie Zuid-Holland. Als er bij Chemours een keer iets misgaat en een wolk uit de schoorsteen komt… Ik moet er niet aan denken”, zegt De Boer.

 

“In 2017 was er naar opgave van DCMR sprake van vier meldingen over situaties waarbij perfluorisobuteen vrij zou zijn gekomen: 29 juni, 7 en 17 juli en 8 augustus. Bij meldingen die gedaan zijn voor 10 en 13 augustus bleek bij nader onderzoek geen perfluorisobuteen te zijn vrijgekomen. In 2018 is er tot nu toe één melding gedaan, met als datum 2 maart. Los van deze meldingen is in de vergunning van het bedrijf een kleine emissie van perfluorisobuteen vergund. Deze emissie kan onder andere vrijkomen als de thermal converter (afvalgasverbrander) van het bedrijf uitvalt. Deze situatie heeft zich in 2017 en 2018 vier keer voorgedaan: op 2 april en 3 november 2017 en 26 januari en 20 februari 2018. In de vergunning van het bedrijf is voorgeschreven dat de thermal converter een verwerkings-rendement van minimaal 95% heeft. Mocht deze uitvallen, dan is het bedrijf verplicht de productie stil te leggen”. Aldus het antwoord op vraag 4 uit de brief aan de Tweede Kamer.

 

Vraag 1: Wordt met de zin “Los van deze meldingen is in de vergunning van het bedrijf een kleine emissie van perfluorisobuteen vergund” gedoeld op de 28 kg perfluorisobuteen die jaarlijks bij Chemours uit de schoorsteen mag komen?

 

 

Vraag 2: Welke maatregelen zijn genomen om de medewerkers van Chemours en de bevolking te beschermen als het mis gaat?

Kamerbrief
Kamerbrief 11 april 2018. Beantwoording
Adobe Acrobat document 159.6 KB