· 

Opmaat naar vernieuwing schoolgebouwen Willem de Zwijger College

Het Willem de Zwijger College dringt er op aan het gebouw aan de nieuwe werkwijze aan te passen en wil investeringen doen in de nieuwbouw van de school. In de thans verouderde en afgeschreven gebouwen is het niet meer goed doenlijk het onderwijs te bieden dat aan reële wensen voor een passende onderwijsomgeving tegemoet komt. De afgelopen periode van vier jaar zijn niet veel concrete resultaten geboekt, de school hoopt op meer concreet resultaat in de komende periode. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht is voorstander van nieuwbouw en vindt dat dit prioriteit heeft.

Toekomstvisie
BIJL_1_De_toekomst_van_het_voortgezet_on
Adobe Acrobat document 1.2 MB
Persbericht opmaat
0074 Persbericht OP - Opmaat voor vernie
Adobe Acrobat document 298.5 KB