· 

Politiek, kom nú in actie voor veilig drinkwater!

Onafhankelijk Papendrecht roept alle politieke partijen in de Drechtsteden op om bij de eerstvolgende Drechtraad (vermoedelijk mei) gezamenlijk in actie te komen voor veilig drinkwater.

 

Aanleiding daarvoor is de recente aansprakelijkstelling door de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht van de bedrijven Dupont en Chemours voor de schade die voortkomt uit de verontreiniging van de bodem en oppervlaktewater door PFOA en GenX, alsook de uitkomsten van begin maart van het RIVM onderzoek in moestuinen in deze gemeenten. Daarbij zijn in sommige moestuinen significant hogere waarden van deze (zeer) zorgwekkende stoffen aangetroffen.

 

Reeds twee jaar geleden, op 6 februari 2016 heeft OP aan het Drechtstedenbestuur 51 vragen gesteld over o.a. de effecten van PFOA op de gezondheid. Vorig jaar, op 29 augustus 2017, heeft OP aan het Drechtstedenbestuur voorgesteld waterzuiveringsapparatuur in alle woningen te laten  plaatsen. Naar aanleiding daarvan heeft Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de Drechtsteden, geadviseerd daartoe een initiatiefraadsvoorstel bij de Drechtraad in te dienen.

 

Ruud Lammers, fractievoorzitter van OP, stelt dat de tijd daarvoor nu rijp is. De recente aansprakelijkstelling door de gemeenten is een goede eerste stap maar is niet genoeg. Juridische pocedures kunnen jarenlang voortslepen, terwijl de uitkomst van het RIVM onderzoek aanleiding geeft tot urgent handelen. We moeten nu in actie komen om ervoor te zorgen dat inwoners worden beschermd tegen stoffen in het drinkwater die door deskundigen als (zeer) zorgwekkend worden bestempeld. De oplossing is eenvoudig: plaats waterzuiveringsapparatuur in ieders keukenkastje. Dat zorgt ervoor dat het drinkwater GenX-vrij is. Een eenvoudige en doeltreffende oplossing, die per huishouden niet veel hoeft te kosten. Om dat ook daadwerkelijk voor iedere inwoner mogelijk te maken, pleit OP voor een subsidieregeling.

 

 

“OP zal bij de eerstvolgende Drechtraad een initiatiefvoorstel daartoe indienen. Met een gezamenlijke actie van alle politieke partijen binnen de Drechtsteden kunnen we daadwerkelijk op korte termijn al een verschil maken in het bevorderen van de gezondheid van de huidige en de toekomstige generaties”, aldus Lammers.

Vragen inzake DuPont.pdf
Adobe Acrobat document 378.4 KB
OP -oplegnotitie PFOA DuPont.pdf
Adobe Acrobat document 844.0 KB
2017-08-29_Subsidieregeling_zuiveringsap
Adobe Acrobat document 242.2 KB
n - Aansprakelijk stellen Chemour Dupont
Adobe Acrobat document 988.4 KB