· 

Foto van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht (OP)

Op 12 februari heeft Margré van Wijngaarden, voorzitter van de Stichting Dorpsbehoud Papendrecht via de pers haar ongenoegen geuit over een foto [zie hieronder] die vorige week in het Papendrechts Nieuwsblad was gepubliceerd. Op de foto staan de kandidaten van de nieuwe fractie van Onafhankelijk Papendrecht (OP). De foto is gemaakt in de muziektent, met het oog op de verkiezingen van 21 maart 2018.

 

Het maken van een foto op deze locatie was een bewuste keuze: wij vinden de Erwtenpeller en de muziektent prachtige boegbeelden voor Papendrecht en deze locatie sluit goed aan bij de Papendrechtse belangen die wij beogen te behartigen.

 

Wij betreuren het dat dit ongenoegen direct via de pers is geuit en niet eerst met ons is besproken. Maar, het is verkiezingstijd en Margré van Wijngaarden is ook kandidaat raadslid voor het PAB.

 

Wat er van zij, wij hebben haar vanavond laten weten onze verontschuldigingen aan te bieden, achteraf bezien hadden we van tevoren beter even contact moeten opnemen met de Stichting om te vragen of wij een foto in de muziektent mochten maken. We hebben Margré inmiddels uitgenodigd voor een kop koffie met “Ertepeller”.

 

We benadrukken dat we, zoals steeds, de stichting Dorpsbehoud een warm hart toedragen. In ons verkiezingsprogramma, dat wij op 10 februari jl. bekend hebben gemaakt, is een passage opgenomen over financiële ondersteuning door de gemeente van de Stichting Dorpsbehoud.

Papendrechts Nieuwsblad
Papendrechts Nieuwsblad
AD 14 februari 2018
AD 14 februari 2018