· 

Checktests PFOA bij waarde vanaf 21 ng/ml

Vragenkwartier Gemeenteraad 01 februari 2018

Onderwerp Checktests PFOA – waarom niet in Papendrecht?

Datum 31 januari 2018

 

Toelichting en vraagstelling:

De gemeente Sliedrecht bracht op 09 januari 2018 een persbericht uit en schreef een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De brief staat op de lijst van ingekomen stukken.

 

 

Checktests PFOA bij waarde vanaf 21 ng/ml

Het college van B&W van de gemeente Sliedrecht biedt (oud-)inwoners met een verhoogde PFOA-bloedwaarde in de toekomst nieuwe bloedtests aan. Hiermee komt zij tegemoet aan de zorgen van (oud-)inwoners die een waarde hebben van minimaal 21 nanogram PFOA per milliliter bloed. Zij kunnen de komende jaren tweemaal een nieuwe bloedtest laten doen op kosten van de gemeente Sliedrecht. De regeling is bedoeld voor alle (oud-)inwoners van Sliedrecht met een PFOA-bloedwaarde van 21 ng/ml of hoger. 21 ng/ml is de gemiddelde maximale waarde die bij eerdere bevolkingsstudies in de EU is aangetroffen bij personen die géén bijzondere PFOA-blootstelling hebben gehad. Wethouder Hanny Visser: "Het RIVM heeft geen oorzakelijk verband aan kunnen tonen tussen PFOA in het bloed en gezondheidseffecten. Toch kunnen wij ons heel goed voorstellen dat een uitslag boven de 21 ng/ml mensen ongerust maakt, zeker omdat er geen behandeling is die de PFOA-waarde in het bloed doet dalen. Die onrust nemen we als college serieus door deze groep een nieuwe bloedtests aan te bieden. Zo kunnen zij hopelijk zien dat hun PFOA-bloedwaarde afneemt."

Aanmelden voor regeling Wilt u in aanmerking komen voor deze regeling? Download dan het formulier voor vergoeding van de checktest en neem dit met een bewijs van uw uitslag mee naar Result Laboratorium. Mocht u uw uitslag niet meer hebben of weten, neem dan contact op met Result Laboratorium via telefoonnummer 078-6541532. Zij kunnen de uitslag voor u na gaan. Vervolgens gaat u met dit formulier naar een van de prikposten. Komt u in aanmerking, dan kunt u zich de komende jaren (met een tussenperiode van een jaar) twee maal laten testen. De kosten worden door Result Laboratorium gefactureerd aan de gemeente Sliedrecht. Aanmelden kan tot en met 31 mei 2018. Hierbij is rekening gehouden met de deelnemers aan de regeling van de Tweede Kamer voor vergoeding van de bloedtest PFOA.

 

1.       Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht trekken toch samen op in het dossier PFOA en GenX DuPont/Chemours? Waarom heeft het college van b. en w. van Papendrecht eigenlijk niet een soortgelijk persbericht uitgebracht?

 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft (oud-)inwoners in de naaste omgeving van DuPont/Chemours de mogelijkheid geboden om via de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht een bloedtest PFOA uit te laten voeren. De vergoedingsregeling is het gevolg van een motie van de Tweede Kamer. Doel was om mogelijke ongerustheid bij (oud-)inwoners weg te nemen. Totaal van drie gemeenten (Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht): 1538 aanvragen, waarvan 941 toegewezen, 476 afgewezen en 121 nog in behandeling. Verreweg de meeste afwijzingen betreffen mensen die niet binnen het contourgebied wonen of hebben gewoond.

 

2.       Hoeveel inwoners uit Papendrecht hebben uiteindelijk de test vergoed gekregen?

3.       Hoeveel aanvragen zijn op dit moment nog in behandeling?

 

Hoorzitting Provincie Zuid-Holland Den Haag oktober 2017 –

Chemicus/Toxicoloog, de heer Prof. Dr. de Boer (VU) houdt zich bezig met opkomende stoffen. Fluors is grote familie van stoffen. Komen niet alleen voor bij Teflon productie, skiracks, brandblusmiddelen, doen onderzoek in opdracht van de EU. Groot onderzoek gedaan bij Schiphol. Weten veel over hoe je moet meten. Veel expertise. Voorstander van kennisdelen. Drinkwaterbedrijven moeten weten wat er in de rivieren wordt geloosd. Dat is nu niet het geval.

 

C8-GenX[1]. Op een aantal plekken op 3 km afstand van de fabriek (DuPont/Chemours) gemeten. Vonden beide stoffen. Zelfs ook C8. Gaf aan hoe persistent de stof is. GenX is aanwezig, zit in boombladeren en het gras en in de grond in de omgeving. Geen budget om uit te zoeken in welke mate GenX in visstand zit. Kijken naar moestuintjes. Eerst even onderzoeken of het gevaarlijk is, tussentijds even geen groente uit moestuintjes eten. Concentraties stof in bloed van arbeiders. Veilige grens is 89 mg per liter. Arbeiders zitten er zwaar overheen, meer dn 1000 mg per liter. Ook omwonenden hebben hogere concentraties. Stockholm conventie. PBT persistente stoffen, bio accumulerend, toxisch over langere afstanden kunnen ze worden vervoerd. PFOA is zo’n stof. Die stof moeten we niet meer maken. Is GenX ook zo’n stof: persistent, toxisch maar niet bio accumulerend. Komt ook op de Noordpool. GenX lost beter op in het water. Moet je door met GenX? Nee. Koolfilters zijn geschikt voor C8 maar niet voor GenX. Wordt je er ziek van? Ja. Maar dit hangt af van de dosis. Wat krijg je ervan? Discussie over scala aan activiteiten. Nierkanker, teelbalkanker, cholesterol. Effectgebied is niet hetzelfde als blauwe contourengebied. Volgens de informatie die wij hebben opgedaan tijdens de hoorzitting over PFOA en GenX op woensdag 25 oktober in Den Haag, is het niet juist het effectgebied gelijk te stellen aan het blauwe contourengebied. De staatssecretaris spreekt in de beantwoording tijdens de Kamerbehandeling dan ook niet van het blauwe contourengebied maar van het effectgebied. Het effect van de blootstelling van de inwoners van Papendrecht, via het (drink) water, de lucht (uitstoot) en lekkages van deze (zeer) zorgwekkende stoffen in de bodem is veel groter dan het blauwe contourengebied suggereert. Het effectgebied wordt minimaal gevormd door het oppervlak van de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht tezamen. Het met PFOA en GenX vervuilde (drink)water kwam en komt niet alleen bij de mensen die werken of wonen in het blauwe contourengebied terecht maar ook bij alle andere mensen in het effectgebied. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de uitwaaiering van deze giftige stoffen via de lucht. Het effectgebied is dus veel groter dan het blauwe contourengebied.

 

4.       Waarom stelt het college van b. en w. de doelgroep van alle (oud-)inwoners van Papendrecht met een PFOA-bloedwaarde van 21 ng/ml of hoger niet in staat – net als in Sliedrecht – om de komende jaren tweemaal een nieuwe bloedtest te laten doen op kosten van de gemeente Papendrecht?

 

[1] Bronnen:

https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/dossiers/hoorzitting-provincie/
https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2017/11/23/aanmeldperiode-bloedtest-pfoa-c8-verlengd-tot-20-december-2017/
https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/dossiers/genx-stop-met-de-lozingen/
https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2018/01/28/atm-weigert-afvalwater-dupont-chemours/
https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2018/01/17/verbod-om-met-genx-te-werken/
https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2017/10/27/effectgebied-groter-dan-blauwe-contourengebied/

Checktests PFOA bij waarde vanaf 21 ng/ml
A-4 Persbericht gemeente Sliedrecht d.d.
Adobe Acrobat document 439.5 KB