Salaris directeur te hoog

Er is een heleboel te zeggen over de hoogte van het salaris van een topfunctionaris. Maar zolang deze topper met gemeenschapsgeld wordt betaald is de fractie van Onafhankelijk Papendrecht van mening dat de richtlijnen van de WNT dienen te gelden. Een minister verdient al een reuze prachtig salaris, waarom moet iemand die vanwege zijn functie in aanzien staat dan een veel hoger bedrag aan salaris ontvangen dan een minister? Het gaat om het dienen van de publieke zaak, daar hoort een passend salaris bij. Topsalarissen alleen conform de richtlijnen van de WNT.

Daarom dient de fractie van OP een motie in.