Column die geen column is

Aan de Gemeenteraad van de gemeente Papendrecht,

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter,

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

 

Papendrecht

woensdag 11 oktober 2017

Onderwerp

Column in het Papendrechts Nieuwsblad

 

 

Geachte heer Moerkerke,

 

Vandaag heb ik telefonisch gesproken met de eindredacteur van het Papendrechts Nieuwsblad, de heer Arco van der Lee. Ik heb hem gevraagd of er voor de ‘column’ die maandelijks in het Papendrechts Nieuwsblad verschijnt door de gemeente wordt betaald. Dat was volgens zeggen van de heer van der Lee niet het geval. De procedure is als volgt. De gemeente levert een stukje voor de ‘column’ aan dat één-op-één wordt doorgeplaatst in het Papendrechts Nieuwsblad.

 

Abusievelijk wordt hier gesproken van een column. Volgens een gangbare definitie is een column juist iets anders, namelijk: ‘een korte prozatekst, geschreven voor een dag- of weekblad of voor een tijdschrift door een medewerker die vanuit een onafhankelijke positie bepaalde onderwerpen die vaak een bepaalde actualiteitswaarde hebben op de korrel neemt’.

In de ‘column’ van wethouder van Eekelen van vandaag is hiervan natuurlijk helemaal geen sprake. De vraag die deze gang van zaken oproept is of de gemeente hier wel mee door  moet gaan.

 

Daarnaast is het zo dat dit volgens ons oneerlijke concurrentie met zich meebrengt. Reden waarom wij ook al eens eerder aan de bel hebben getrokken als wethouders met hun foto wekelijks – betaald door de gemeente – in de lokale media verschijnen. Wij zijn daarvan geen voorstander.

Wij vinden dat het Gemeentenieuws voortaan zonder foto’s van wethouders kan, en zeker in de aanloop naar de verkiezingstijd volgend jaar maart vinden wij het niet kies als indirect, betaald door gemeente, wethouders reclame voor hun eigen partij kunnen maken door in de krant te verschijnen met hun foto. Wij zijn benieuwd of de andere fracties ook moeite hebben met deze vorm van oneerlijke concurrentie.

 

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

 

Fractie Onafhankelijk Papendrecht,

 

Ruud Lammers.

Klaroen 11 oktober 2017
Klaroen 11 oktober 2017