College verspilt belastinggeld bij centrumontwikkeling

Het College van de gemeente Papendrecht huurt dure advieskantoren in om eigen wanprestaties te maskeren. Wethouder van Eekelen (VVD) werkt Papendrechtse ondernemers tegen. Achter de schermen worden onduidelijke politieke spelletjes gespeeld met als inzet de verplaatsing van de bibliotheek, de komst van de Aldi en het concept van de Nieuwe Winkelstraat. Er zijn weer nieuwe projectontwikkelaars aangetrokken waardoor de kosten uit de pan dreigen te rijzen.

 

Concrete plannen om leegstand in het winkelcentrum de Meent tegen te gaan worden niet gemaakt. De geprojecteerde komst van de Aldi supermarkt naar de locatie van de bibliotheek neemt de vorm aan van een prestigeproject. Lokale ondernemers worden slecht geïnformeerd of zelfs tegengewerkt. De gemeenteraad wordt niet keurig geïnformeerd, waardoor niet duidelijk is wat de status van ontwikkelingen is. De geplande verhuizing van de bibliotheek naar de tijdelijke locatie in Den Briel kost meer dan ½ miljoen euro en als het plan van het College doorgaat verdubbelt dat bedrag.

 

Partijen die al langer in gesprek zijn met het College worden buiten overleg gehouden. Woon-concepten werden in het centrum eerst afgewezen en zouden nu plots weer toegewezen worden. Het is onduidelijk wat de status van al deze plannen is. Het College blinkt niet uit in transparantie.

 

Het winkelcentrum de Meent kent tamelijk veel leegstand. Er is ruimte om de Aldi in te passen in het winkelcentrum. Dat maakt het noodgedwongen verhuizen van de bibliotheek naar de tijdelijke locatie onnodig. De bibliotheek zit al sinds mensenheugenis op de huidige locatie aan de Markt en heeft naast een culturele functie een sociaal-maatschappelijke functie. Als de bibliotheek op de huidige locatie gevestigd blijft, kunnen aanzienlijke verhuiskosten worden bespaard. Papendrechtse ondernemers zijn bereid tot een open gesprek met de gemeente om te kijken wat aan de leegstand van winkelcentrum de Meent te doen. Zij zijn ook bereid met de gemeente te praten over het mogelijk maken van gratis parkeren voor klanten in de parkeergarages de Meent en de Overtoom.

 

“Terwijl het eigenlijk zo simpel is: de bibliotheek handhaven op de huidige locatie, de tuin voor de bewoners aan de Schoolstraat opknappen, de Volksuniversiteit naast de bibliotheek vestigen zodat synergie mogelijk is met de bibliotheek (‘kennismarkt’), de Aldi supermarkt inpassen in het winkelcentrum achter de versmarkt en het concept van de Nieuwe Winkelstraat samen met de winkeliers tot voorspoedige ontwikkeling brengen. Er wordt getreuzeld en al maandenlang geeft het College forse bedragen uit aan advieskosten en projectontwikkelaars. Pure geldverspilling”, aldus Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.

 

Einde persbericht

Informatie bij Ruud Lammers Tel. 06-10964340

Datum, 12 september 2017

 

 

Bijlage: brief aan het College van B&W

Brief OP aan het College van B&W
OP -brief-2 inz. Aldi Bibliotheek aan Co
Adobe Acrobat document 340.6 KB