Subsidieregeling aanschaf zuiveringsapparatuur drinkwater

 

 

 

 

 

 

 

Aan de voorzitter van het bestuur van

 

de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Spuiboulevard 298

3311 GR Dordrecht

 

 

Datum

dinsdag 29 augustus 2017

Betreft

Subsidieregeling aanschaf zuiveringsapparatuur drinkwater ten behoeve van de inwoners van de Drechtsteden

 

 

Geachte voorzitter,

 

Zoals uw bestuur bekend is onze fractie reeds een aantal jaren intensief betrokken bij de dossiers PFOA en GenX. Wij hebben als een van de eerste politieke partijen binnen het samenwerkings-verband van de Drechtsteden duidelijk gesteld dat de lozingen van giftige stoffen op de rivier, zoals nu weer GenX – ookal zijn deze vergund – dienen te stoppen. Omdat een schoner milieu begint bij het stoppen van het lozen van giftige stoffen.

 

GenX wordt reeds jaren (onder andere) op de rivier geloosd. Er wordt gezegd ‘dat het wel meevalt’. Maar dat is volgens ons niet waar. Het is een leugen. Wij hebben rapporten gelezen en gesproken met deskudige toxicologen. GenX hoort niet geloosd te worden op het oppervlaktewater en deze stof hoort ook niet in het drinkwater terecht te komen. Hoe klein de hoeveelheden ook zijn. Politiek-bestuurlijk zijn er enorme missers gemaakt, vooral bij de provincie Zuid-Holland. Dat dient gecorrigeerd te worden. Wij hebben nog van niemand in de politieke en bestuurlijke wereld een excuus gehoord.

 

De discussie over de vraag wat er moet gebeuren kan lang gaan duren. Moet het bedrijf DuPont/ Chemours ervoor zorgen dat al het geloosde afvalwater schoon wordt geloosd of moet de overheid daarvoor zorgen? Dat gaat, zo lezen wij in de krant, miljoenen euro’s kosten. De uitkomst van die discussie kan jaren duren. Intussen hebben onze inwoners het er maar mee te doen. Dat vinden wij niet verstandig en ook niet eerlijk. De inwoners van de Drechtsteden hebben immers niet gevraagd om vervuild drinkwater. Vervuild met stoffen die er niet in horen te zitten. Zoals GenX.

 

Daarom willen wij u vragen om een Subsidieregeling in het leven te roepen, zodat onze inwoners zelf zuiveringsapparatuur in hun woningen kunnen laten aanleggen. De aanschafkosten voor zuiverings-apparatuur belopen een paar honderd euro per huishouden. Daar zijn in prijstechnische zin door middel van collectieve inkoop van zuiveringsapparatuur misschien nog interessante slagen in te maken. Doel is het mogelijk te maken dat de inwoners tegen een betaalbare prijs zuiverings-apparatuur kunnen aanschaffen.

 

De Drechtsteden kunnen op die manier de inwoners de hand reiken en hen aanbieden zuiverings-apparatuur aan te schaffen zodat de inwoners die daarvoor kiezen zich tege betaalbare kosten van schoon drinkwater kunnen voorzien. Zo’n subsidieregeling zou ook kunnen worden opengesteld voor woningbouwcorporaties en bedrijven.

 

Gezondheid is van groot belang. Mensen die gezond leven en gezond zijn kosten de samenleving minder. Op de langere termijn is het nu zuiveren van het drinkwater van giftige stoffen die er niet in thuis horen niet alleen goed voor onze inwoners maar zeker ook voor de staatshuishouding. De aanschaf van zuiveringsapparatuur mogelijk maken binnen de Drechtsteden impliceert in feite een investering in de gezondheid van onze inwoners. Mogelijk zijn daarvoor ook nog subsidiepotjes in Den Haag en Europa voor te vinden? En investeren in gezond drinkwater dat vrij is van gifstoffen is natuurlijk ook erg duurzaam. Een win-win situatie dus: beter voor de mens, beter voor het milieu, beter voor de staatshuishouding.

 

Wij hopen dat het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden dit oppakt en een subsidieregeling wil (laten) ontwerpen teneinde het mogelijk te maken voor de inwoners van de Drechtsteden om, als zij dat willen, tegen een betaalbare prijs zuiveringsapparatuur aan te schaffen teneinde zich van schoon drinkwater te kunnen bedienen.

 

De Drechtsteden profileren zich graag als trendsetter van vernieuwend openbaar bestuur in Nederland. Dit is een prachtkans om als Drechtsteden het goede voorbeeld te geven.

 

 

Hoogachtend,

 

Onafhankelijk Papendrecht

 

Ruud Lammers.

En zo ziet het eruit; de kraan links is voor het gezuiverde water, de kraan rechts is voor het gewone water
En zo ziet het eruit; de kraan links is voor het gezuiverde water, de kraan rechts is voor het gewone water