Niveau debat onder de maat

Op donderdag 29 juni jl. vond een Raadsvergadering plaats waarbij onder andere de jaarstukken 2016 aan de orde kwamen.

Het is de fractie van Onafhankelijk Papendrecht wel vaker duidelijk geworden dat er fracties zijn die letterlijk oplezen wat er in de stukken staat te lezen, zonder een eigen opvatting of visie te geven.

Dat maakt dat de vergadering weinig toegevoegde waarde krijgt. Immers, wat gezegd wordt staat al te lezen in de stukken.

De fracties van SGP en CDA maakten het dit keer het bontst. Zonder dat zij grondig leken te hebben nagedacht over de zaken die aan de orde waren kwamen zij al improviserend met een motie (SGP) en een amendement (CDA) die ook nog eens een voddige indruk maakten. Zie de voorbeelden in de bijlage bij dit bericht. Zij lijken hun werk in de gemeenteraad niet erg serieus te nemen.

 

Bovendien ging het om een schijnvertoning. Het amendement van het CDA werd zonder veel omhaal van woorden overgenomen door het College omdat het amendement in feite staand beleid (de normale gang van zaken) belichtte. Het amendement voldeed niet aan de inhoudelijke kwalitatieve criteria die een serieus opererende fractie aan zou moeten houden. Een amendement wordt normaliter gebruikt om een raadsbesluit te wijzigen dan wel aan te passen.

 

De motie van de SGP tenslotte was van het eruptieve soort: even wat op papier kladden en  indienen, om vervolgens te horen dat wat gevraagd wordt in deze fase van het proces natuurlijk onverstandig zou zijn om te doen. Dat had deze fractie zelf ook wel kunnen bedenken, als zij tenminste het debat een beetje had gevolgd. Misschien wilde de SGP-fractie niet achterblijven bij het CDA, onzichtbaar als zij is. Wie het weet mag het zeggen. Kortom: veel omhaal van woorden en weinig wol. Politieke spelletjes die de lokale democratie eerder verslappen dan versterken.

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht houdt hier niet van. Het kost vergadertijd, die beter benut kan worden. Politieke spelletjes lijken aardig, maar helpen de zaken zelf niet verder. Het zou beter zijn als de fracties zich inhoudelijk concentreren op de verschillen van mening en daarover een goed debat met elkaar zouden voeren. Zoals bij de vraag of de bibliotheek moet blijven zitten in het huidige pand of niet.

 

Einde persbericht

Informatie bij Ruud Lammers Tel. 06-10964340

Datum, 3 juli 2017

 

Bijlage: motie en amendement coalitie partijen

'voddig amendement' van het CDA en 'voddige motie' van de SGP
_000048.pdf
Adobe Acrobat document 1.0 MB