Papendrechter (93) in verzet tegen vierde super

Artikel verschenen in Algemeen Dagblad De Dordtenaar d.d. donderdag 22 juni 2017
Artikel verschenen in Algemeen Dagblad De Dordtenaar d.d. donderdag 22 juni 2017
Ingezonden brieven in de Klaroen en in het Papendrechts Nieuwsblad van 12 juli 2017
Ingezonden brieven in de Klaroen en in het Papendrechts Nieuwsblad van 12 juli 2017

Papendrecht, 13 juli 2017

 

"Van harte ondersteun ik het actiecomité Schoolstraat en de brief van dhr. de Leur in het Papendrechts Nieuwsblad. Het onderschrijft mijn stelling dat het Papendrechtse gemeentebestuur een uiterst onvriendelijk ouderen-, invaliden- en laaggeletterdenbeleid voert, ook in deze kwestie. Maar ook bij de recente verbouwing van de markt; de te kleine invaliden-parkeerplaatsen, de toestemming om een verpleeghuis uit 2 lokaties te laten bouwen (Rivas) met alle kwalijke gevolgen van dien. Heel Papendrecht zou in opstand moeten komen tegen dit wanbeleid."

 

mw. Thea Reijmers

Open brief aan College van B&W Papendrecht

 

Datum: 26-06-2017

 

College van B&W Papendrecht,

 

Normaal begin ik een brief met “Geacht” of “Beste”, maar u valt momenteel onder geen van beide. Reden daarvan is, de manier waarop u met ouderen meent om te moeten of kunnen gaan.

 

Allereerst uw gedrag rond de intentieovereenkomst van 14 juli 2016 en nu het tekenen van een huurcontract. Met veel bravoure wordt er in het coalitieakkoord bij hoofdstuk twee de tekst “We overleggen met inwoners.....” en “De coalitie hanteert een bestuursstijl waarin openheid, betrouwbaarheid en kundigheid voorop staan. Bestuurders zijn initiatiefrijke, krachtige leiders die interactie zoeken met inwoners“, gezet. Uiteindelijk blijkt dat allemaal een kletsverhaal te zijn. Die 'krachtige leiders' zoeken helemaal geen interactie met de inwoners. Die doen gewoon aan achterkamertjes politiek en doen gewoon hun eigen zin, niets van 'openheid en betrouwbaarheid'.

 

In het coalitieakkoord onder punt 5.4 (Communicatie) staat dat men communicatie essentieel vindt. Dat er goed geluisterd wordt en dat men open staat voor de mening van anderen. Ook dit is om burgers zand in de ogen te strooien. Inwoners betrekken bij plannen, beleid en uitvoering. Allemaal loze termen van deze coalitie van wel 6 politieke partijen. De verantwoordelijk Wethouder Anouk van Eekelen gedraagt zich als een dictatortje. Een echte VVD-er dus.

 

Het is op zijn zachts gezegd onfatsoenlijk om burgers aan de zijlijn te zetten wanneer het gaat om extra overlast en stank in hun directe woonomgeving. En dan ook nog bij een kwetsbare groep, de ouderen. Een groep die niet gauw in de pen klimt en hun recht wil halen. Gelukkig was er toch een groep die het niet pikte en een heus actiecomite op touw zet. Daar kan en mag je als College niet aan voorbij gaan!! We wonen niet in China!!

 

Op het complex, waar het pand van de bibliotheek onderdeel van is, rust conform de vigerende beheersverordening de bestemming wonen en maatschappelijk. In art. 2.1 lid 1 onder c Wabo is aangegeven dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met zo'n beheersverordening. Op basis van art. 2.12 Wabo kan in bepaalde gevallen de strijdigheid met de beheersverordening worden opgeheven via een omgevingsvergunning. En tegen het verlenen van zo'n vergunning is door belanghebbenden, in mijn optiek half Papendrecht, bezwaar en in een later tijdstip beroep mogelijk.

 

Neemt niet weg dat ik van mening ben dat dit College onsmakelijke praktijken er op nahoudt op deze manier. Ik voel me persoonlijk ook voorgelogen door dit College. Omdat mijn schoonmoeder er woont en ik in een later stadium er ook wil gaan wonen, heb ik direct na de bekendmaking van die intentieovereenkomst contact gehad met de gemeente. Men verzekerde mij dat er een informatie-avond zou komen en ik ook uitgenodigd zou worden. Leugens dus, die avond is er nooit gekomen. Maar ook de zogenaamde christelijke partijen binnen de coalitie neem ik het  zeer kwalijk. Blijkbaar steunen zij dit soort praktijken van het College en dat met hun christelijke signatuur. Schandalig gewoon.

 

En dan het tweede punt. Ik begrijp niet waarom jullie vergunningen afgeven voor allerlei herrie dingen die zo nodig in de directe omgeving van gebouwen waar ouderen wonen gedaan moeten worden. Stuur die naar het park of het Slobbegors. Of zorg er in ieder geval voor dat de geluidsoverlast minimaal is. 

Ik zat vrijdagavond 23-06-2017 bij mijn schoonmoeder in de Schoolstraat en we moesten binnen in de huiskamer haast schreeuwen om elkaar te verstaan. Wat denken jullie, de meeste oudjes zijn toch al doof daar kunnen er nog wel wat bij? En die oudjes gaan toch geen bezwaar maken. Maar ook de ouderen hebben recht op rust. Die willen ook rustig op hun balkon kunnen genieten van het zonnetje. Een goed bestuurder zou daar rekening mee houden!! Maar ja, het vorige deel van deze brief geeft al aan dat jullie niet echt in de categorie “Goed bestuurder” thuis horen blijkbaar.

 

Al met al mogen de burgers van Papendrecht van geluk spreken dat er volgend jaar al weer verkiezingen zijn. Dan kunnen zij dit College vervangen voor een College dat wel hun eigen coalitieakkoord serieus neemt. En die niet van plan is, met illegale praktijken, hun zin door te drukken.

 

 

J. van den Hout

Schoonzoon van een bewoner uit de Schoolstraat.