Bewoners Schoolstraat massaal tegen vertrek bibliotheek en komst Aldi supermarkt

Op woensdag 31 mei jl. vond een stevige discussie plaats in de Commissie Ruimte. Op de publieke tribune zaten meer dan twintig bewoners uit de Schoolstraat en de Schooldwarsstraat. Zij protesteerden met hun aanwezigheid tegen het geplande vertrek van de bibliotheek uit het pand aan de Markt. Er waren drie insprekers die met redenen omkleed aan de Commissie uitlegden waarom zij tegen het vertrek van de bibliotheek zijn. De bewoners laten het er niet bij zitten. De heer de Leur senior (94 jaar) stelde een juridische procedure in het vooruitzicht als de plannen onverhoopt toch doorgedrukt zouden worden. Het College kreeg een fikse veeg uit de pan.

 

 

Bibliotheek wordt kleiner in Collegeplan

Het College blijkt vergevorderde plannen te hebben om de bibliotheek uit het pand aan de Markt te laten vertrekken richting Den Briel. De bibliotheekorganisatie geeft in een emailbericht aan Onafhankelijk Papendrecht het volgende aan: …“Wij zijn ervan overtuigd dat we vanaf de tijdelijke huisvesting aan de Veerweg een volwaardige bibliotheekdienstverlening kunnen blijven aanbieden, zoals de inwoners van Papendrecht dat van ons gewend zijn. De bereikbaarheid van het gebouw is vergelijkbaar met die van de huidige locatie. Het aantal vierkante meters neemt inderdaad af…”

 

Bewoners niet geïnformeerd

Tijdens de commissievergadering bleek dat de bewoners op geen enkele wijze op de hoogte waren gebracht door het College omtrent de plannen die voorliggen. Het heeft aan een goede communicatie in de richting van de bewoners geschort. Wethouder Rozendaal, die de portefeuille waarnam, gaf schoorvoetend toe dat de gemeente hier een steek had laten vallen. Hij zei dat alles van nu af aan beter zou worden en hij zegde toe dat de bewoners ook beter zouden worden geïnformeerd. “We gaan met de bewoners in gesprek”, stelde hij, waarop de bewoners reageerden dat dat veel eerder had gemoeten. Nu lag er kennelijk al een voorovereenkomst voor.

 

Bewoners tegen de komst van de Aldi supermarkt

Een van de bewoners was een handtekeningen actie gestart en had veertig handtekeningen onder de senioren weten op te halen. De komst van de Aldi supermarkt baart menigeen zorgen. In een brief van het College, die notabene pas een dag voordat het debat in de Commissie Ruimte plaatsvond bij de raadsleden werd bezorgd stond te lezen dat in de tuin achter het gebouw 68 parkeerplaatsen moeten komen. In de brief van de gemeente staat te lezen dat …”De extra parkeerruimte wordt gerealiseerd door sloop van het deel waar thans de kunstuitleen en tijdelijk het jeugd- en jongerenwerk in gevestigd zijn…”. De bewoners zijn hier faliekant tegen, omdat men verwacht veel overlast te gaan ervaren van parkerend en winkelend publiek. Ook werd gewezen op de uitlaatgassen van de auto’s en bijkomende emissies van fijnstof als deze in de tuinruimte zouden parkeren. Via ramen en deuren van keukens en slaapkamers aan de achterzijde van de woningen van de bewoners kunnen deze gemakkelijk binnendringen. Het dagelijks laden en lossen van de bevoorradende vrachtwagens zal ook overlast betekenen en de generatoren die ’s nachts flink wat geluid produceren baarde menigeen nu al slapeloze nachten.

 

Bibliotheek kan ook gewoon op de huidige locatie blijven

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht zette uiteen dat er voldoende valide argumenten bestaan om de bibliotheek op de huidige locatie te laten voortbestaan. De bibliotheek is een prachtig gebouw, het heeft een sociaal-maatschappelijke functie, het is goed gelegen aan de Markt, het heeft een culturele functie en inwoners van heel Papendrecht zijn gewoon tevreden over de huidige locatie. Verhuizing naar de (tijdelijke) locatie Den Briel is bovendien erg kostbaar en levert minder ruimte op, de bibliotheek wordt dus kleiner waardoor er minder ruimte zal zijn voor met name ouderen om sociale contacten met elkaar te onderhouden. Daarom wordt de locatie aan de Markt door velen tevens als zeer plezierig ervaren. Voor de bewoners geldt daarbovenop dat de bibliotheek op de huidige locatie nauwelijks overlast veroorzaakt en dat wil men graag zo houden.

 

Op telefonische navraag door Onafhankelijk Papendrecht eerder op de dag stelde de woordvoerder van de Bibliotheek AanZet dat de bibliotheek ook op de huidige locatie de nieuwe plannen voor wat betreft de Kennismarkt uitstekend kan realiseren. Voor de bibliotheek geldt primair dat flexibiliteit en samenwerking, bijvoorbeeld met de Volksuniversiteit, van belang geacht wordt. Er zijn wel bouwkundige aanpassingen nodig aan het gebouw om aan deze wensen tegemoet te komen. Op het moment dat een samenwerking met de Volksuniversiteit tot stand komt zou in de ruimte van de huidige kunstuitleen een bouwkundige aanpassing kunnen worden gedaan. De gemeente kan dat prima faciliteren en het kost veel minder dan tweemaal verhuizen. Tegelijkertijd kunnen de vierkante meters efficiënter worden ingezet, zodat ze beter aansluiten bij het nieuw te ontwikkelen concept. Dat betekent meer ruimte voor kennismaken met nieuwe verhalen, ideeën en technologieën, meer ruimte voor kennisdieping door het aanbieden van werk- en studieplekken, meer ruimte voor ontmoeting en samenwerking en meer ruimte voor cursussen en workshops. Het gaat erom op een creatieve manier invulling te geven aan het nieuwe concept van de bibliotheek op de huidige locatie.

 

“De komst van de Aldi-supermarkt in het huidige pand van de bibliotheek is een ondoordacht idee. Het College zit op het verkeerde spoor. De Aldi-supermarkt behoort in het winkelcentrum de Meent te worden geaccommodeerd; daar staat immers veel winkelruimte leeg. De bibliotheek zit prima op de huidige locatie en nieuwe invullingsconcepten voor de bibliotheek die inspelen op nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld flexibele samenwerking met de Volksuniversiteit, lezingen, workshops, een Grand-Café: het is allemaal mogelijk. Er is voldoende ruimte voorhanden na bouwkundige aanpassingen door de ruimte achter de bibliotheek, de voormalige kunstuitleen en de ruimte waar het jeugd- en jongeren werk was gevestigd, erbij te betrekken. Zo kan op eenvoudige en relatief goedkope wijze een groter totaalaanbod en completere beleving worden geboden aan de bezoekers van de Kennismarkt in het huidige pand van de bibliotheek. Een verhuizing van de bibliotheek naar een tijdelijke locatie is dus helemaal niet nodig en jaagt de gemeente (lees: de inwoners van Papendrecht) alleen maar op kosten. Waarom de bibliotheek verplaatsen als deze goed functioneert? Met bouwkundige aanpassingen kan aan de wensen van de bibliotheek volledig tegemoet worden gekomen. Zo behoudt Papendrecht haar bibliotheek waar de inwoners trots op zijn”, aldus Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.

 

Einde persbericht

Informatie bij Ruud Lammers Tel. 06-10964340

Datum, 01-06-2017

 

Bijlagen:

- oplegnotitie Onafhankelijk Papendrecht

- brief College met kenmerk 1864311