Actie OP voor behoud kinderboerderij gaat verder

Nadat de coalitiepartijen onlangs tegen een verzoek van het College om toekenning van een subsidie van € 26.000,- ten behoeve van de kinderboerderij De Papenhoeve hadden gestemd, is Onafhankelijk Papendrecht (OP), die vóór had gestemd, de volgende dag een geldinzamelingsactie begonnen. Inmiddels is er al een paar honderd euro op de rekening van de Papenhoeve bijgeschreven.

 

Het PAB (de enige andere partij die ook voor het voorstel stemde) heeft recent aangekondigd op 11 mei aanstaande een motie in te willen dienen om de coalitiepartijen alsnog in staat te stellen om terug te komen op hun eerder genomen besluit. Ruud Lammers, fractievoorzitter van OP, juicht het toe dat het PAB zich bij OP heeft gevoegd om in actie te komen tegen dit onheuse besluit. Wel betwijfelt Lammers of de motie een ander besluit tot gevolg zal hebben.

 

"De kwestie van de subsidie is immers al besproken tijdens de voorafgaande commissievergadering én tijdens de Raadsvergadering en toen hebben alle coalitiepartijen dat verzoek afgewezen. We mogen er toch vanuit gaan dat zij die beslissing niet lichtvaardig hebben genomen? Bij OP is er in elk geval tot heden geen signaal binnen gekomen dat de coalitiepartijen alsnog bereid zouden zijn binnen afzienbare termijn met een oplossing voor de kinderboerderij te komen. Dat betekent dat het voortbestaan van de huidige vorm van de kinderboerderij nog steeds in gevaar is en dat OP de actie, in samenspraak met de kinderboerderij, onverminderd voortzet. Hier is én blijft actie noodzakelijk", aldus Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.

 

Einde persbericht

Informatie bij Ruud Lammers Tel. 06-10964340

 

Doet u mee? Iedere bijdrage is welkom! Namens de Papenhoeve, dank u wel!

 

U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken naar rekening nummer: NL 83RABO 0156150034 ten name van Stichting Kinderboerderij Papenhoeve, Papendrecht.

donatie artikel d.d. 26-4
donatie_kibo.pdf
Adobe Acrobat document 623.0 KB
Klaroen 03 mei 2017
Klaroen 03 mei 2017
Klaroen 03 mei 2017
Klaroen 03 mei 2017