Stop onmiddellijk met lozingen van GenX op het oppervlaktewater

Drinkwater dient schoon te zijn. Chemours loost de stof GenX op het oppervlaktewater (Beneden Merwede). Drinkwater wordt voor een deel uit het oppervlaktewater gehaald. Het drinkwaterbedrijf is kritisch. De volksgezondheid is in gevaar. De autoriteiten hebben gedurende jaren een veel te lakse houding aangenomen als het gaat om het kritisch zijn op uitstoot (emissies) van gevaarlijke, giftige stoffen in het milieu. Inwoners van Zuid-Holland zijn het slachtoffer. Alle landelijke politieke partijen hebben in de Staten van de Provincie Zuid-Holland medewerking verleend aan het beleid dat lozingen van giftige stoffen in het milieu mogelijk maakt. Een lokale partij als OP is daar wars van en zal hier nooit aan meewerken.

 

Hier past geen houding vanuit de overheid om de zaken nog eens een tijdje aan te kijken. Dat is wat de Provincie nu wil gaan doen. Hier past onmiddellijke actie! Stopzetting van de lozingen van GenX op het oppervlaktewater is nodig. Er mag geen GenX of welke andere giftige stof dan ook doorsijpelen in het drinkwater. Water is van eminent belang voor de gezondheid van onze inwoners. Daarom pleit Onafhankelijk Papendrecht voor onmiddellijke stopzetting van de lozingen op de rivier door Chemours (DuPont).

 

Doe eerst onderzoek en als uit dat onderzoek blijkt dat het lozen van stoffen weer veilig is, maak dan eventueel daarna pas een herstart met de productie en de lozingen. Er mogen geen giftige stoffen op de rivier geloosd worden. Vissen en mensen kunnen er het slachtoffer van worden. De gezondheid van ons allemaal gaat boven de winstmaximalisatie van een bedrijf als Chemours. Stop onmiddellijk met lozingen van GenX op het oppervlaktewater.

 

Achtergrondinformatie

Brief drinkwaterbedrijf OASEN inzake GenX
ZIenswijze-Oasen.pdf
Adobe Acrobat document 4.9 MB