Red de kinderboerderij!

ACTIE Red de kinderboerderij!

 

Onafhankelijk Papendrecht (OP) voert actie om kinderboerderij Papenhoeve open te kunnen houden. De kinderboerderij komt voor 2017 € 26.000 euro tekort. Dat bedrag is nodig om een beheerder aan te kunnen stellen, die ervoor zorgt dat de kinderboerderij aan alle eisen voldoet (dierenwelzijn, begeleiding Gemiva vrijwilligers, milieu e.d.) en iedere dag open kan zijn. Komt het geld er niet, dan kan de Kinderboerderij niet open blijven. Het bestuur van de Kinderboerderij heeft de Gemeente Papendrecht dit voorjaar om extra subsidie gevraagd.

 

Het College van Burgemeester en Wethouders wilde het benodigde bedrag voor dit jaar toekennen, maar de coalitiepartijen  GroenLinks, ChristenUnie, SGP, CDA, PvdA, D66 en VVD stemden afgelopen donderdagavond in de Gemeenteraad tegen. Alleen de oppositiepartijen stemden voor.

 

"Onafhankelijk Papendrecht is van mening dat de kinderboerderij niet zomaar aan haar lot kan worden overgelaten.  De kinderboerderij is voor Papendrecht een belangrijke voorziening voor jong en oud, die wat ons betreft gratis toegankelijk moet blijven.

 

Er is € 26.000 euro nodig. Als iedere Papendrechter 1 euro doneert aan de kinderboerderij, dan is  deze voor dit jaar gered. Het is dan vervolgens aan de Kinderboerderij om in overleg met de Gemeente Papendrecht tot een goed, toekomstbestendig financieel actie plan te komen voor 2018 en volgende jaren", aldus Kristi Somers-Sigterman, duo raadslid voor OP in de Commissie Samenleving.

 

Doet u mee? Iedere bijdrage is welkom! Namens de Papenhoeve, dank u wel!

U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken naar rekening nummer: NL83RABO0156150034 ten name van Stichting Kinderboerderij Papenhoeve, Papendrecht. 

 

Einde persbericht

Informatie bij Ruud Lammers Tel. 06-10964340

Papendrechts Nieuwsblad 12 april 2017 (voorpagina)
Papendrechts Nieuwsblad 12 april 2017 (voorpagina)

Brief van een bezorgde inwoner van onze gemeente.

 

Papendrecht, 13 mei 2017.

 

Aan de Gemeenteraad en

aan het College van Burgemeester en Wethouders

 

 

Geacht bestuur van de gemeente Papendrecht,

 

 

Betreft kinderboerderij

 

Deze brief schrijf ik u op persoonlijke titel.

Een korte introductie van mijzelf: mijn naam is Adrie van den Adel. Ik ben een vrouw van bijna 64 jaar. Geboren en getogen in Papendrecht. Na een werkzaam leven als business consultant bij Cap Gemini en interim manager bij de gemeente Rotterdam ben ik 2 jaar geleden gestopt met werken. Als snel kwam de vrijwilligerswereld op mijn pad. En zo werd ik in 2015 gevraagd om penningmeester van Stichting Kinderboerderij Papenhoeve te worden. Na hieraan wat gesnuffeld te hebben, is dit in november 2015 geëffectueerd. De kinderboerderij is een mooie en leuke omgeving waar altijd wel iets gebeurd. Daarom heb ik naast het penningmeesterschap ook op mij genomen om wekelijks een artikel met nieuwswaarde te schrijven voor de krant en Papendrecht.net. Daar ben ik dit jaar mee gestopt evenals met de rol van penningmeester van de kinderboerderij. De reden hiervoor is “het gedoe” met en rond de kinderboerderij. Omdat er nog geen nieuwe penningmeester is, verzorg ik nog wel de administratie. Op dit moment sta ik echter op het punt om ook daarmee te stoppen. Per slot van rekening is het vrijwilligerswerk en heb ik na een werkzaam leven van 45 jaar geen behoefte meer om door de politiek als speelbal te worden gebruikt. En dat is wat nu gebeurt met de kinderboerderij. De financiële cijfers van het businessplan uit 2013 zijn achterhaald en onvolledig. Dit is geen kreet van mij, maar is op feiten gebaseerd. In het businessplan 2013 is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de strenge eisen en de kosten die dat met zich meebrengt voor het halen van het SKBN-keurmerk. Denk hierbij aan beveiliging, alarmeringen, arbowetgeving, procedures die op schrift moeten staan en de naleving daarvan vastgelegd in logboeken. Alle ins- en outs van de kinderboerderij zijn beschikbaar, zowel financieel als procedureel.

Het is triest om te horen en te lezen dat aan deze informatie geen behoefte is en dat men dan toch met stelligheid durft te zeggen dat de extra gevraagde € 26.000,-- overbodig is. Dat de vrijwilligers van de kinderboerderij maar meer hun best moeten doen om nog extra sponsorgelden binnen te halen. In het businessplan van 2013 staat dat aan sponsorgelden een kleine € 5.000,-- is begroot. Dit geld zou besteed moeten worden aan de evenementen. In 2015 en in 2016 is € 12.000,-- per jaar aan sponsorgelden binnen gehaald. Meer dan het dubbele dan was begroot. Het grootste deel van de binnengehaalde sponsorgelden is aan de exploitatie van de basisboerderij opgegaan. Gelukkig heeft de kinderboerderij ook de evenementen hieruit kunnen bekostigen.

De houding van het bestuur van de gemeente Papendrecht motiveert het vrijwilliger zijn niet. Politiek gezien had de kinderboerderij een grote successtory voor de huidige coalitie kunnen zijn. Nu kent deze alleen maar verliezers en de jonge medewerkers in dienst van de kinderboerderij worden mogelijk de grootste verliezers. Als mensen mens vind ik dit alles heel jammer en zet ik mijn vraagtekens voor wie dit nu allemaal wordt gedaan.

 

Met vriendelijke groet

Adrie van den Adel

Veerdam 143

3351 AJ Papendrecht