Verhoog de subsidie voor RTV Papendrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter,

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

 

Papendrecht

woensdag 15 februari 2017

Onderwerp

Vragen over armoede en (subsidie aan) RTV Papendrecht

 

 

Geachte heer Moerkerke,

 

In het tv programma Jinek was enige tijd geleden mevrouw Jetta Klijnsma te gast. Zij deelde o.a. mede dat zij 100 miljoen euro aan gemeenten ter beschikking heeft gesteld voor “arme kinderen”. Onafhankelijk Papendrecht heeft hierover de volgende vragen:

 

1.       Heeft de gemeente Papendrecht ook een gedeelte van die 100 miljoen gekregen en zo ja, hoeveel?

2.       Hoeveel kinderen of hun vertegenwoordigers maken hier aanspraak op en/of komen hiervoor in aanmerking? 

 

Bij een recente PMV vergadering waren wij te gast bij RTV Papendrecht. Volgens mededeling van de voorzitter ontvangen zij een subsidie van 18.000 euro per jaar. Tevens hebben zij nog een (rest) schuld van 37.000 euro aan de gemeente. Gelet op het belang van RTV Papendrecht voor de gemeente en haar inwoners stelt Onafhankelijk Papendrecht voor:

 

1.       De restschuld kwijt te schelden en,

2.       De subsidie te verhogen tot 1 euro per inwoner per jaar.

 

Wij danken u voor de beantwoording.

 

Hoogachtend,

 

Dick de Wit                                                 Ruud Lammers

Duo-raadslid                                               fractievoorzitter