OP waakt over openbaarheid discussie VO-scholen

  • Op 1 februari 2017 vindt een openbare werkvergadering plaats in het Apollo hotel die begint om 20:00 uur. Inwoners zijn wél van harte welkom.
  • Aanvankelijk was het de bedoeling deze bijeenkomst besloten te houden, maar dankzij onze interne kritiek op het besloten karakter is de bijeenkomst nu toch openbaar.

 

De VO scholen hebben een gezamenlijk plan geschreven. Er wordt nu gezocht naar een geschikte locatie. Er was weerstand van de bewoners aan het Oostpolderpark, er komt een haalbaarheidsonderzoek. Ingezonden briefschrijver Jan Norbart roept ons op zelfs het haalbaarheidsonderzoek niet af te wachten. Dat valt te begrijpen omdat de locatie Oostpolderpark niet echt geschikt is. De school komt dan te dicht op de N3 te staan en dat is vanwege fijnstof- en roet-emissies van het verkeer niet verstandig, als het een Rijksweg zou zijn is het zelfs verboden, een minimale afstand van de bebouwing tot aan de weg dient 300 meter te zijn. Verder zijn er nog onduidelijkheden ten aanzien van de sportvelden en de ijsbaan. Ook ecologisch zijn er bezwaren. Beschermde vogels komen overwinteren bij de ijsbaan en als daar een school staat kan dat niet meer. De heer Leen den Ouden van de Natuur- en Vogelwacht[1] heeft dat aangegeven tijdens een commissie vergadering.

 

Ondertussen mogen wij niet ontevreden zijn dat het college in beweging is gekomen naar aanleiding van onze brief van 08 september 2014. Het lijkt er echter enigszins op dat het college en de coalitiepartijen meer tijd nodig hebben. Eerdere besluitvorming werd verdaagd. Er is nu een plan om een informele werkbijeenkomst te houden. Vandaag hebben wij voorkomen dat deze informele werkbijeenkomst in het geheim zou plaatsvinden. In elk geval wordt er op 1 februari aanstaande verder gepraat. Maar gelukkig wel in het openbaar, zoals het hoort.

 

 

-----

[1] [De Natuur- en Vogelwacht "De Alblasserwaard" is een middelgrote regionale vereniging met bijna 800 leden. Binnen de vereniging zijn een groot aantal actieve werkgroepen, daarnaast is de NVWA de trotse eigenaar van het SNC (Streek Natuur Centrum) in Papendrecht.]

Brief OP 08 september 2014
Brief aan College d.d. 08-09-2014 inzake
Adobe Acrobat document 336.1 KB
Uitnodiging werkbijeenkomst
Uitnodiging informele werkbijeenkomst ra
Adobe Acrobat document 244.8 KB
Visie VO-scholen
BIJL_1_De_toekomst_van_het_voortgezet_on
Adobe Acrobat document 1.2 MB

De fractie van OP heeft ten aanzien van het voorgestelde proces haar standpunt weergegeven in een brief, die u via deze link kunt lezen.

Artikel verschenen in het Papendrechts Nieuwsblad van woensdag 08-02-2017
Artikel verschenen in het Papendrechts Nieuwsblad van woensdag 08-02-2017