Terugblik op 2016

 

 

Geacht College en leden van de Gemeenteraad,

 

Ik heb het woord gevraagd en nu niet schrikken

Maar ik wil kort even op 2016 terug blikken

2016, een jaar van ongekend geweld

Daar sta je als mens echt van versteld.

 

In onze Raad was het met de landelijke partijen

Geen oorlog, maar eerder vrijen!

Want waar maak je mee dat rechts en links

Met elkaar samengaan, heel slinks!

 

Onafhankelijk Papendrecht had dat niet verwacht,

Maar voor ons kwam ’t ook niet echt onverwacht.

Politiek betreedt zelfs voor ons onbekende paden

Waarbij zelfs Groen Links en VVD elkander niet versmaden.

 

De VVD kreeg in 2016 echt heel wat te verduren:

Korteland en De Bruijn stopten hier met besturen

Maar door eindelijk heel hard te werken

Verscheen als burgervader A.J. Moerkerke.

 

Wij, als OP zitten daar waarlijk niet mee

Eigenlijk zijn wij met onszelf best tevree

Onafhankelijk en Oprecht

Da’s pas goed voor Papendrecht!

 

Wij zijn recht door zee en gaan niet zitten janken

Maar willen juist onze mede raadsleden bedanken

Voor die enkele keer dat zij zonder kreunen

Onze weldoordachte moties zijn gaan steunen.

 

D’66 verdient aparte aandacht

Want wie had ooit gedacht

Dat die partij de 50 ooit zou halen

Ik draag die club – ondanks andere verhalen –

Nog steeds een warm hart toe

Warm Trijntje, maar vraag niet hoe!

 

Tot slot dank ik namens heel OP het College en de Raad

Voor alle samenwerking en hoop dat dat in 2017 ook zo gaat!

 

Dank u wel

 

 

 

 

 

 

 

 

Het slotgedicht van OP

Auteur : Dick de Wit (duo-raadslid)