OP dient Amendement in voor behoud voetgangersbruggetje bij de Zernikelaan

Raadsbesluit college van B&W
Het college wil het bruggetje verwijderen
RB voetgangersbrug Zernikelaan.pdf
Adobe Acrobat document 31.4 KB

De top 5 nadelen van het college voorstel op een rijtje

  1. Als het voetgangersbruggetje bij de Zernikelaan wordt weggehaald is dat 1 kunstwerk minder en dat is toch jammer voor een kunstzinnige uitstraling in de openbare ruimte?
  2. De gemeente loopt serieuze kans aansprakelijk te worden gesteld als er zich botsingen op het te nauwe fietsbruggetje voor zouden doen, bijvoorbeeld tussen een voetganger en een fietser;
  3. De inwoners ter plekke, bewoners van de flats, passanten en inwoners die in de achterliggende wijken wonen, die wij de afgelopen week hebben gesproken willen het voetgangersbruggetje graag behouden, en geven tevens aan dat de voetpaden qua onderhoud nagelopen zouden kunnen worden: kortom, boze of verdrietige inwoners als het bruggetje wordt weggehaald!
  4. Verwijderen van het bruggetje betekent veel extra ambtelijk papierwerk met zich mee, dat in het geval het bruggetje gewoon wordt hersteld achterwege kan blijven;
  5. Het planologisch ontwerp dat behelst dat zowel het voetgangers- als het fietsbruggetje, via het er tussenin gelegen tunneltje onder de N3, doorlopen wordt eenzijdig gemuteerd waardoor de symmetrie verloren gaat.