What Will Save the World?

De berichten uit de wereld zijn allesbehalve positief: aan de grenzen van Europa verstevigen autoritaire regimes hun macht, de politiek in de EU en VS is verregaand versplinterd en er zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en armoede. De staat van de wereld is precair; toch zijn er ook optimisten, die geloven in de reddende kracht van wetenschap, technologie of internationale instellingen en betogen dat de wereld eigenlijk de goede kant op gaat.

 

Op zaterdag 12 november in Amsterdam gaan internationale activisten, wetenschappers en filosofen in debat over de diepere vragen achter de huidige politieke, ecologische en sociale crises. Wat is het defect in onze beschaving? Is materiële vooruitgang voldoende, of moet deze een morele of sociale basis hebben? Is technologie een vloek of een zegen? En wat kan de wereld redden – politiek, kunst, wetenschap, of geloof?

 

In 1930 publiceerde Ortega y Gasset zijn boek De opstand der horden, waarin hij uiteenzet dat een democratische samenleving zich al te gemakkelijk door antidemocratische krachten kan laten verleiden zodra humanistische waarden niet meer worden gekoesterd; dat elites alleen aan hun eigen belangen denken en dat sociale en economische ellende ressentiment oproept. Dit is wat nu ook de VS is overkomen.

 

Voor meer informatie lees hier.