Pleidooi voor honderd speciale hondenuitwerpselen afvalbakken in Papendrecht

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht bepleit het neerzetten in Papendrecht van 100 speciale hondenuitwerpselen afvalbakken met als doel de overlast door hondenpoep op de openbare weg, in de parken en op de pleinen waar onze kinderen gewoon zijn te spelen terug te dringen.

 

Er komt jaarlijks ongeveer € 150.000,-- bij de gemeente binnen aan hondenbelasting. Het lijkt onze fractie een haalbare kaart uit dit budget de aanschaf van de “speciale hondenuitwerpselen afvalbakken” te bekostigen.

 

Als wij zo’n honderd van dit soort speciale hondenuitwerpselen afvalbakken in Papendrecht plaatsen, dan verwachten wij als fractie dat dit, gekoppeld aan een adequate campagne in de lokale media, tot een significante terugdringing zou kunnen leiden van de door veel inwoners als onprettig ervaren overlast van hondenpoep op de openbare weg, in de parken en op de pleinen waar onze kinderen gewoon zijn te spelen.

 

 

Zo snijdt het mes aan twee kanten, aan de hondenbezitters wordt een handreiking gedaan om de uitwerpselen van hun hond op te ruimen, als gevolg waarvan er op straat minder overlast zal zijn van hondenpoep”, aldus Lammers.

Brief 100 Speciale Hondenuitwerpselen Afvalbakken voor Papendrecht
OP -Artikel 40 RvO-vragen inzake hondenp
Adobe Acrobat document 446.1 KB